For kommuner vedrørende olietanke

Jord

På denne side finder du Miljøstyrelsens vejledende skrivelser og anden information om olietanke.

Vejledende skrivelser og meddelelser om ændringer i olietankbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har generelt udsendt skrivelser/meddelelser i forbindelse med ændringer i olietankbekendtgørelsen, men ikke i alle tilfælde. Nedenfor kan ses, hvad der er udsendt fra 2005 og frem.

Vejledende udtalelser om sløjfning

Miljøstyrelsen har udsendt følgende udtalelser om sløjfning og tilsyn med sløjfning:

Typegodkendelse

Til kommunernes brug i forbindelse med opklaring af tankes lovlighed, og om de er typegodkendte, kan det være en hjælp at se vedlagte liste over fabrikanter med en gældende typegodkendelse og fabrikanter, der historisk har fået en typegodkendelse fra PUFO.

Se liste over gældende typegodkendelser.

Se totalliste over typegodkendelser.

Se uddybende om typegodkendelsesnummersystemet .

Nyttig hjælp

I dette bilag finder du en liste over PUFO's nummersystem for typegodkendelser fra før 1.1. 2000 (bilag 1) og fra 2000 og frem (bilag 2). Du finder også en uddybning af metoder til aldersbestemmelse af olietanke mindre end 6000 liter (bilag 3). Endvidere er der vedlagt et flowdiagram for listevirksomheder ( bilag 4) og en oversigt over vilkår for tanke på listevirksomheder (bilag 5).