Værktøjer til vurdering af jord

Miljøstyrelsen udvikler og anvender forskellige redskaber til at vurdere en jordforurening og dens oprydningsmuligheder.

Sreening af jordforeninger der kan true overfladevand

It værktøjet anvendes til at vurdere, om forureningsstoffer, der udvaskes fra forurenet jord, udgør en risiko for at skade overfladevand eller naturområder.

JAGG-programmet (Regneark til risikovurdering af jord, afdampning, gas og grundvand)

PC-baseret regneark der kan lette arbejdet med risikovurderinger. Det brugervenlige regneark kan f.eks. beregne afdampning fra jordforurening og risikoen for forurening af grundvandet.

MODI-programmet (Modellering af opvarmning ved dampinjektion)

Værktøj, der kan benyttes til at designe og dimensionere oprensninger ved dampinjektion.

Geoproc-programmet

Anvendes til vurdering af geokemiske processer kan hjælpe rådgivere, administratorer og andre som ikke er eksperter i geokemi og grundvandskemi med at gennemføre mere avancerede geokemiske vurderinger i forbindelse med forureningssager.

Prisoverslag til fjernelse af jordforening

Regneark til beregning af prisoverslag
for fjernelse af jordforurening ved og under huse.