Spørgsmål og svar om digital skrotning af biler

Skrotningen af biler foregår fra 1. januar 2020 digitalt. Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål til den digitale skrotningsordning.

Fra 1. januar 2020 foregår alle skrotninger digitalt. Det betyder, at du fra den dato kan begynde skrotningen online på borger.dk med dit NemID, inden du tager bilen til skrotning hos en godkendt autoophugger. Hvis du har behov for det, kan du få hjælp til den digitale skrotning hos din godkendte autoophugger.

Digitaliseringen betyder større sikkerhed for dig som bilejer og en hurtigere, enklere proces. Desuden giver det mindre papirarbejde for autoophuggerne og mindre snyd med udbetaling af skrotningsgodtgørelser.

Op mod hver fjerde bil bortskaffes nemlig ulovligt til skade for miljøet. 

Du logger på borger.dk med dit NemID. Her kan du vælge en godkendt ophugger på en liste, før du kører derned og afmelder bilen. Du kan dog også begynde skrotningen digitalt hos en godkendt ophugger. I begge tilfælde får du skrotningsattesten i din e-Boks og skrotningspræmien på din NemKonto få dage senere.

Du får automatisk skrotningsgodtgørelsen udbetalt til din NemKonto oftest indenfor en uge. 

Bilen skal afleveres til en miljøgodkendt autoophugger, som vælges på borger.dk, når du påbegynder skrotningsprocessen.

Ifølge loven skal du vælge en godkendt autoophugger. Det er den bedste garanti for, at din bil miljøbehandles korrekt uden at gøre skade på miljøet.

Hvis du er fritaget fra digital post, kan du bede autoophuggeren om at oprette skrotningssagen for dig. Det kræver, at du har en bekræftelse fra kommunen, hvorfra det fremgår, at du er fritaget fra digital post. Derudover skal du også fremvise dokumentation for ejerskabet over bilen og identifikation for, hvem du er. Dette kan f.eks. være registreringsattesten eller en slutseddel, samt kørekort eller sundhedskort. Autoophuggeren vil bede dig om at underskrive en tro- og loveerklæring. Autoophuggeren vil herefter vedlægge dokumentationen til sagen i det digitale system (DUS). For yderligere vejledning kan du kontakte Dansk Producentansvar, som anviser hvordan anmodningen skal indgives.

Alle person- eller varebiler, der er afmeldt i Motorregistret efter den 30. juni 2000, kan i udgangspunktet få udbetalt skrotningsgodtgørelse. Det gælder også brændte biler, men ikke selvforsikrede biler. Ved totalskadede biler skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Nej. I Danmark har vi udvidet producentansvar, som betyder, at det er bilimportørernes ansvar at sikre, at bilejere gratis kan aflevere skrotbiler hos de autoophuggere, som bilimportørerne har lavet en aftale med om dette.

Retten til at aflevere gratis gælder for alle biler (M1 + N1), uanset hvor gamle de er, og uanset hvornår de er afmeldt hos motorregisteret.

De godkendte autoophuggere, som ikke er med i bilimportørernes ordning, kan selv bestemme prisen for at modtage en skrotbil. Du kan frit vælge, om du vil køre til et af de steder, som importørerne har indgået aftale med, eller om du vil køre til en anden godkendt ophugger.

Hvis der mangler væsentlige dele af bilen, må de godkendte autoophugger dog gerne tage penge for den manglende materialeværdi af disse dele. Beløbet må maksimalt være: 300 kr. for en motor, 100 kr. for en gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator.

Hvis skrotbilen ikke er miljøbehandlet, skal transporten meldes til Miljøstyrelsen for at få import- og eksporttilladelse, inden transporten kan gennemføres.

 

Som hovedregel udbetales skrotningspræmien til den sidst registrerede ejer.

Er du ikke sidst registrerede ejer, men for eksempel bobestyrer eller nærmeste pårørende til en alvorlig syg bilejer, kan du ansøge om skrotningsgodtgørelse i det digitale system.

Der kan søges dispensation i helt særlige tilfælde. Dette foregår ligeledes i det digitale system, hvor du kan beskrive de særlige forhold, der gør sig gældende – herunder hvordan og hvorfor bilen er købt, og hvorfor du ønsker at skrotte bilen.

Hvis du ikke får udbetalt skrotningsgodtgørelse i forbindelse med skrotning af din bil, kan du klage til Miljøstyrelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen med begrundelse, bilens registreringsnummer og eventuelle nye oplysninger til sagen.

Klagen kan sendes pr. e-mail: Obfuscated Email eller pr. brev til:

Miljøstyrelsen

Tolderlundsvej 5

5000 Odense C

Mrk.: Skrotningsgodtgørelse

Det er kun godkendte autoophuggere, som må modtage eller afhente skrotbiler. Et transportfirma kan dog på vegne af en godkendt autoophugger transportere en skrotbil fra en privatadresse til autoophuggerens adresse. Transporten kan kun ske, hvis det er den godkendte autoophugger, som bestiller, og transportfirmaet skal være registreret i affaldsregisteret.