Udredning af skrotningsgodtgørelsens incitamentsstruktur

Rapporten beskriver tilstanden på bilskrotmarkedet i slutningen af 2015, hvor det estimeres at ulovlige ophugninger udgjorde 20-25% af markedet, samt hvilken rolle skrotningsgodtgørelsens størrelse havde på dette.

Miljøstyrelsen satte i slutningen af 2015 Deloitte consulting til at analysere Incitamentsstrukturen i Bilskrotordningen og virkningen heraf. Opgaven var lovet i forbindelse med lovforslaget om at øge miljøbidraget og sænke skrotningsgodtgørelsen tilbage i 2013. De overordnede formål med analysen var følgende:

At kortlægge størrelsen på det lovlige og det ulovlige skrotmarked i dag, at afdække de faktorer, der har betydning for, om en bilejer vælger den autoriserede skrotningsordning  eller andre former for salg eller bortskaffelse, at vurdere, om ændringen af skrotningsgodtgørelsen fra 1.750 kr. til 1.500 kr. har haft nogen effekt på skrotningsordningen, at vurdere niveauet for den optimale skrotningsgodtgørelse, hvor der i vurderingen er taget højde for skrotningsordningens formål samt andre effekter (eksternaliteter) på tilstødende markeder. 

Læs publikation