Indløs skrotpræmie for din gamle bil og undgå ulovlig ophugning

Når du afleverer din gamle bil til ophugning hos en af landets miljøgodkendte ophuggere, har du ret til en skattefri skrotningsgodtgørelse - i daglig tale skrotpræmie - på 2.200 kroner