Tekstil

The Nordic Textile Collaboration

The Nordic Textile Collaboration is a collaboration between Danish, Finnish, Norwegian and Swedish authorities, funded by the Nordic Council of Ministers. The project addresses the common environmental and climate challenges associated with the rising consumption of textiles in the Nordic countries.

Tekstilaffaldspartnerskabet

Partnerskabet består af en række kommuner og virksomheder inden for affaldssektoren, som bidrager til at udvikle området og skabe viden på et marked, som vil vokse hurtigt.

Frivilligt sektorsamarbejde om tekstiler

I EU er tekstiler på en fjerdeplads over produktgrupper med det største negative aftryk på både miljø og klima. Samtidig anslås det, at tekstilforbruget i EU vil stige med 63 % frem mod 2030. Så der er brug for handling, og her kommer det frivillige sektorsamarbejde om tekstiler ind i billedet.

Læs mere om aftalen for sektorsamarbejdet her

Inspirationskatalog om cirkulær økonomi indenfor tekstilområdet

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet et inspirationskatalog, der præsenterer et lille udpluk af de mange danske virksomheder, som er i gang med at bringe Danmark og danskerne tættere på en mere cirkulær økonomi inden for tekstilområdet. Kataloget kan inspirere både producenter og forbrugere i en mere bæredygtig retning.

Læs inspirationskataloget Cirkulære initiativer fra den danske tekstilbranche

Nabotjek på tekstilområdet

I forbindelse med arbejdet med implementering af krav fra affaldsdirektivet om særskilt indsamling af tekstil fra 2025, har Miljøstyrelsen fået udarbejdet et nabotjek på området. Nabotjekket ser på bl.a. på de juriske rammer, teknologiudvikling samt indsamling og sortering af tekstil. Nabotjekket er udarbejdet på både dansk og engelsk. Begge versioner findes her:

Find den danske version her: Mod 2025: Erfaring med separat indsamling og behandling af tekstiler – et nabotjek

Find den engelske version her: Towards 2025: Separate collection and treatment of textiles in six EU countries