Tekstil

Frivilligt sektorsamarbejde om tekstiler

I EU er tekstiler på en fjerdeplads over produktgrupper med det største negative aftryk på både miljø og klima. Samtidig anslås det, at tekstilforbruget i EU vil stige med 63 % frem mod 2030. Så der er brug for handling, og her kommer det frivillige sektorsamarbejde om tekstiler ind i billedet.

Læs mere om aftalen for sektorsamarbejdet her

Vidensbank - Tekstilaffald

Vidensbanken på tekstilaffald er et pilotprojekt under Miljøstyrelsens Tekstilaffaldspartnerskab. Vidensbanken skal give et samlet overblik over erfaringer og viden fra indsamlingsleddet, men henblik på at tekstilaffaldet kan bruges i næste led i værdikæden. Vidensbanken kan bl.a. bidrage med viden til kvalificering af indsamlingsordninger til gavn for de kommuner, der endnu ikke har opstartet indsamling af tekstilaffald.

Læs mere om Vidensbank - Tekstilaffald

Inspirationskatalog om cirkulær økonomi indenfor tekstilområdet

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet et inspirationskatalog, der præsenterer et lille udpluk af de mange danske virksomheder, som er i gang med at bringe Danmark og danskerne tættere på en mere cirkulær økonomi inden for tekstilområdet. Kataloget kan inspirere både producenter og forbrugere i en mere bæredygtig retning.

Læs inspirationskataloget Cirkulære initiativer fra den danske tekstilbranche

Nabotjek på tekstilområdet

I forbindelse med arbejdet med implementering af krav fra affaldsdirektivet om særskilt indsamling af tekstil fra 2025, har Miljøstyrelsen fået udarbejdet et nabotjek på området. Nabotjekket ser på bl.a. på de juriske rammer, teknologiudvikling samt indsamling og sortering af tekstil. Nabotjekket er udarbejdet på både dansk og engelsk. Begge versioner findes her:

Find den danske version her: Mod 2025: Erfaring med separat indsamling og behandling af tekstiler – et nabotjek

Find den engelske version her: Towards 2025: Separate collection and treatment of textiles in six EU countries