Frivilligt sektorsamarbejde om tekstiler

I sektorsamarbejdet om tekstiler er virksomheder, organisationer og Miljøministeriet gået sammen om at formulere en række fælles mål. Herunder at al tøj og tekstil fra danske virksomheder skal bestå af mindst 40% genanvendt materiale inden 2030, at tøjet skal designes til at have flere liv og at en større del af omsætningen på tøj i Danmark skal komme fra genbrug.

Læs mere om aftalen for sektorsamarbejdet

Din virksomhed kan også tilslutte sig målene og sektorsamarbejdet. Det kræver blot, at virksomheden har tilknytning til mode- og tekstilbranchen, og at I tilmelder jer samarbejdsaftalen.

Tilmelding sker ved at udfylde formularen på Lifestyle and Design Clusters hjemmeside.

Organisering af sektorsamarbejdet

Miljøministeren er igangsætter af sektorsamarbejdet, og Lifestyle & Design Cluster fungerer som sekretariat. Miljøstyrelsen samt Dansk Mode & Textil bidrager med branchemæssig og miljøfaglig viden til sektorsamarbejdet i konsultation med andre relevante branche- og interesseorganisationer.

Sektorsamarbejdet har en styregruppe, der består af virksomheder med tilknytning til mode- og tekstilsektoren. Arbejdsgrupper nedsættes af styregruppen og skal understøtte sektorsamarbejdets udpegede initiativer. Styregruppen udarbejder delmål og beslutter, hvordan de kan indfries i samarbejde med Miljøstyrelsen. Styregruppen sætter samtidig nye initiativer i gang, som støtter op om at nå de overordnede mål for sektorsamarbejdet.

Læs mere om styregruppen her

Mål i sektorsamarbejdet

  • Inden 2030 består alt tøj og tekstil fra danske virksomheder af mindst 40% genanvendt materiale, herunder mindst 10% genanvendt direkte fra tekstilfibre.
  • At skabe fælles cirkulære designkrav med henblik på at tøj fra danske virksomheder designes til at have flere liv og indgå i optimale cirkulære kredsløb. Designkravene skal være anvendelige for både små og store virksomheder.
  • En større del af omsætningen på tøj i Danmark kommer fra gensalg, og tøj holdes i brug så længe som muligt.