Spørgsmål og svar om skrotning af biler

Der er mange fordele ved at gøre skrotningsprocessen digital. Dels sparer autoophuggere og myndigheder tid og ressourcer på papirarbejde. Samtidig gør den digitale løsning også skrotningsprocessen hurtigere, ligesom processen skaber større sikkerhed for, at skrotningsgodtgørelsen udbetales på det rigtige grundlag.

Du kan se, hvordan den digitale skrotningsproces foregår i disse korte film. Kort fortalt skal bilejeren begynder processen med NemID hjemmefra og samtidig vælge en godkendt ophugger. Herefter tager ophuggeren over, og når bilen er afmeldt i Motorregistret sendes skrotningsattest og godtgørelse automatisk til borgeren via digital post og NemKonto.

Den digitale skrotningsproces gik i luften 1. januar 2020.

Nej, fra 1. januar 2020 er det definitivt slut med at bruge de gamle skrotningsattester, selvom I måtte have nogle af dem på lager. Når systemet kører, skal alt med andre ord foregå digitalt.

Som udgangspunkt foregår alt digitalt fra 1. januar 2020. Skulle I have gamle udfyldte skrotningsattester liggende for biler, som I har modtaget før 1. januar 2020, car der dog en tre-måneders periode stadig muligt at få dem behandlet. Papirattesterne skulle være i DPAs hænder senest d 31. marts 2020.

NemID er centralt værktøj til at identificere bilejeren i den nye digitale skrotningsproces. Derfor kan et skrotningsforløb heller ikke begynde uden brug af NemID.

Se evt. spørgsmål "Hvis bilejeren er fritaget for digital selvbetjening?"

Når du modtager bilen fra senest registrerede ejer, og sagen er indtastet i systemet, bliver oplysningerne kontrolleret i Motorregistret. Hvis der er tale om andre ejertyper af bilen, uploader vedkommende dokumentation og udfylder med NemID en tro- og loveerklæring. Det er altså ikke dig som autoophugger, der skal kontrollere, at ejerskabet er korrekt.

De fleste autoophuggere er også nummerpladeoperatører og kan hjælpe kunderne med afmelding af køretøjet i Motorregistret. Alternativt kan autoophuggeren vejlede bilejeren om nærmeste nummerpladeoperatør.

For at kunne oprette sager i det digitale system kræver det, at en eller flere medarbejdere hos autoophuggeren har en medarbejdersignatur. Overvej derfor, hvor mange medarbejdere der skal kunne oprette skrotningsforløb, da disse medarbejdere alle skal have medarbejdersignatur. Medarbejdersignaturer kan bestilles via Nets.

I den ideelle verden opretter bilejeren selv skrotningsforløbet hjemmefra med NemID. I praksis vil mange bilejere dog formentlig møde op hos autoophuggeren og begynde sagen der. Derfor kan det være en god idé at opstille en kundecomputer eller have en tablet, hvor kunden kan godkende med sit NemID. Kunden kan også bruge systemet fra sin smartphone.

Hvis bilejeren vil have autoophuggeren til at afhente bilen, skal vedkommende selv kontakte en godkendt autoophugger og aftale afhentning. Ved afhentning skal bilejeren med NemID selv oprette sagen på Borger.dk eller med NemID bekræfte skrotningsanmodning fra autoophuggeren.

Hvis du som bilejer er fritaget fra digital post, kan du bede autoophuggeren om at oprette skrotningssagen for dig. Det kræver, at du har en bekræftelse fra kommunen, hvorfra det fremgår, at du er fritaget fra digital post. Derudover skal du også fremvise dokumentation for ejerskabet over bilen og identifikation for, hvem du er. Dette kan f.eks. være registreringsattesten eller en slutseddel, samt kørekort eller sundhedskort. Autoophuggeren vil bede dig om at underskrive en tro- og loveerklæring. Autoophuggeren vil herefter vedlægge dokumentationen til sagen i det digitale system (DUS). For yderligere vejledning kan du kontakte Dansk Producentansvars System, som anviser hvordan anmodningen skal indgives.