Spørgsmål og svar om skrotning af biler

Der er mange fordele ved at gøre skrotningsprocessen digital. Dels sparer autoophuggere og myndigheder tid og ressourcer på papirarbejde. Samtidig gør den digitale løsning også skrotningsprocessen hurtigere, ligesom processen skaber større sikkerhed for, at skrotningsgodtgørelsen udbetales på det rigtige grundlag.

Du kan se, hvordan den digitale skrotningsproces foregår i disse korte film. Kort fortalt skal bilejeren begynder processen med NemID hjemmefra og samtidig vælge en godkendt ophugger. Herefter tager ophuggeren over, og når bilen er afmeldt i Motorregistret sendes skrotningsattest og godtgørelse automatisk til borgeren via digital post og NemKonto.

Den digitale skrotningsproces går i luften 1. januar 2020.

Nej, fra 1. januar 2020 er det definitivt slut med at bruge de gamle skrotningsattester, selvom I måtte have nogle af dem på lager. Når systemet kører, skal alt med andre ord foregå digitalt.

Som udgangspunkt foregår alt digitalt fra 1. januar 2020. Skulle I have gamle udfyldte skrotningsattester liggende for biler, som I har modtaget før 1. januar 2020, er det dog i en tre-måneders periode stadig muligt at få dem behandlet. Papirattesterne skal være DPA-System i hænde senest 31. marts 2020.

NemID er centralt værktøj til at identificere bilejeren i den nye digitale skrotningsproces. Derfor kan et skrotningsforløb heller ikke begynde uden brug af NemID.

Når du modtager bilen fra senest registrerede ejer, og sagen er indtastet i systemet, bliver oplysningerne kontrolleret i Motorregistret. Hvis der er tale om andre ejertyper af bilen, uploader vedkommende dokumentation og udfylder med NemID en tro- og loveerklæring. Det er altså ikke dig som autoophugger, der skal kontrollere, at ejerskabet er korrekt.

De fleste autoophuggere er også nummerpladeoperatører og kan hjælpe kunderne med afmelding af køretøjet i Motorregistret. Alternativt kan autoophuggeren vejlede bilejeren om nærmeste nummerpladeoperatør.

For at kunne oprette sager i det digitale system kræver det, at en eller flere medarbejdere hos autoophuggeren har en medarbejdersignatur. Overvej derfor, hvor mange medarbejdere der skal kunne oprette skrotningsforløb, da disse medarbejdere alle skal have medarbejdersignatur. Medarbejdersignaturer kan bestilles via Nets.

I den ideelle verden opretter bilejeren selv skrotningsforløbet hjemmefra med NemID. I praksis vil mange bilejere dog formentlig møde op hos autoophuggeren og begynde sagen der. Derfor kan det være en god idé at opstille en kundecomputer eller have en tablet, hvor kunden kan godkende med sit NemID. Kunden kan også bruge systemet fra sin smartphone.

Hvis bilejeren vil have autoophuggeren til at afhente bilen, skal vedkommende selv kontakte en godkendt autoophugger og aftale afhentning. Ved afhentning skal bilejeren med NemID selv oprette sagen på Borger.dk eller med NemID bekræfte skrotningsanmodning fra autoophuggeren.

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal autoophuggeren oprette sagen i systemet. Du skal have en bekræftelse på at være fritaget for digital selvbetjening fra din lokale Borgerservice, samt en tro- og loveerklæring, som autoophuggeren stiller til rådighed og vedlægger sagen i DUS. Selvom du er fritaget for digital post (= skrotningsattesten med post frem for i e-Boks), er du i udgangspunktet ikke fritaget for at bruge digitale selvbetjeningsløsninger (som denne). Det kræver en separat fritagelse fra din kommune.