Asbest

Asbestholdige materialer har tidligere været anvendt i bl.a. dansk byggeri, men i dag er brugen af asbestholdige materialer forbudt. Byggematerialer med asbest findes i dag fortsat i eksisterende dansk byggeri, som er bygget i den periode, hvor det blev anvendt.

En Kommune har bedt om en udtalelse fra Miljøstyrelsen om håndhævelse i sager om brand, renoveringsarbejder, tagrensning og deponering.

En borger har stillet spørgsmål om sundhedsmæssig risiko ved rensning af asbestholdige tage. Nedenfor kan du læse Miljøstyrelsens svar fra d. 30. juni 2008:

Miljøstyrelsen har arbejdet med fastsættelse af jordkvalitetskriterium for asbest. Konklusionen på det seneste faglige projekt, der har undersøgt de praktiske erfaringer med jord er, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at udarbejde et mere konkret jordkvalitetskriterium for indhold af asbest i jord, der er håndterligt i praksis. Der anvendes i dag visuel gennemgang for belysning af problemstillingen med prøvetagning og bestemmelse af asbest i synlige fragmenter i jorden. Oprensning foregår ofte ved fjernelse af synlige fragmenter og evt. støvsugning af fint materiale. 

Baggrundsmateriale om asbest:

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.