Redigering af affaldsdata

Affald

Virksomheder kan redigere i deres egne oplysninger i affaldsdatasystemet, men kun indenfor en bestemt periode. Her kan du læse, hvordan du redigerer i din virksomheds egne oplysninger, og hvilke deadlines du skal være opmærksom på.

Virksomheders adgang til at redigere data

Virksomheder kan via affaldsdatasystemet rette i egne data inden den 15. februar dækkende det foregående kalenderår.

Vejledning til virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet
Log ind i ADS-Portalen og rediger affaldsdata

Kommunernes adgang til at redigere data

Kommunalbestyrelsen kan, inden den 30. november, rette i data dækkende indberettede oplysninger for det foregående år, vedrørende affald produceret indenfor kommunen. Hvis kommunalbestyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal kommunalbestyrelsen orientere virksomheden, der har foretaget indberetningen.

Vejledning til kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Virksomheder må ikke rette i data, som kommunalbestyrelsen har rettet i.

Fordeling af affald fra genbrugspladser ejet af flere kommuner

Miljøstyrelsen kan nu anvende et modul, der procentvis fordeler affaldet fra genbrugspladser, der er drevet af flere kommuner i samarbejde.  Den procentvise fordeling bliver tildelt alle år.

Der skal underskrives et tilsagn af alle ejerkommuner. Det underskrevne tilsagn fremsendes til . Fordelingen vil være gældende indtil der modtages en annullering fra én eller flere ejerkommuner, eller en opdateret fordeling med underskrift fra alle ejerkommuner.

Download tilsagnsskabelon her

Miljøstyrelsens adgang til at redigere data

Miljøstyrelsen har adgang til, og kan rette i alle data indberettet til Affaldsdatasystemet. Hvis Miljøstyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal Miljøstyrelsen orientere virksomheden, der har foretaget indberetningen.

Virksomheder og kommunalbestyrelsen må ikke rette i data, som Miljøstyrelsen har rettet i.

Spørgsmål til affaldsdatasystemet?

  • Du kan også ringe. Linjen er åben mandag til fredag fra kl. 10 til 14.
  • Send en e-mail til: