Redigering af affaldsdata

Virksomheder kan redigere i deres egne oplysninger i affaldsdatasystemet, men kun inden for en bestemt periode. Her kan du læse, hvordan du redigerer i din virksomheds egne oplysninger, og hvilke deadlines du skal være opmærksom på.

Virksomheders adgang til at redigere data

Virksomheder kan via affaldsdatasystemet rette i egne data inden den 1. marts dækkende det foregående kalenderår.

Vejledning til virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Log ind i ADS-Portalen og rediger affaldsdata

Kommunernes adgang til at redigere data

Kommunalbestyrelsen kan, inden den 30. november, rette i data dækkende indberettede oplysninger for det foregående år, vedrørende affald produceret inden for kommunen. Hvis kommunalbestyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal kommunalbestyrelsen orientere virksomheden, der har foretaget indberetningen.

Vejledning til kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Virksomheder må ikke rette i data, som kommunalbestyrelsen har rettet i.

Fordeling af affald fra genbrugspladser eller indsamlingsordninger ejet af flere kommuner 

Hvis en kommunal indsamlingsordning, kubeindsamling eller en genbrugsplads modtager affald fra flere kommuner, er der mulighed for at dette procentvis kan fordeles mellem de relevante kommuner. Den procentvise fordeling vil være gældende for alle år.

Der skal underskrives et tilsagn af alle ejerkommuner. Det underskrevne tilsagn fremsendes til Obfuscated Email. Fordelingen vil være gældende indtil der modtages en annullering fra én eller flere ejerkommuner, eller en opdateret fordeling med underskrift fra alle ejerkommuner.

Hent tilsagnsskabelon

Miljøstyrelsens adgang til at redigere data

Miljøstyrelsen har adgang til og kan rette i alle data indberettet til Affaldsdatasystemet. Hvis Miljøstyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal Miljøstyrelsen orientere virksomheden, der har foretaget indberetningen.

Virksomheder og kommunalbestyrelsen må ikke rette i data, som Miljøstyrelsen har rettet i.