Redigering af affaldsdata

Affald

Virksomheder kan redigere i deres egne oplysninger i affaldsdatasystemet, men kun indenfor en bestemt periode. Her kan du læse, hvordan du redigerer i din virksomheds egne oplysninger, og hvilke deadlines du skal være opmærksom på.

Virksomheders adgang til at redigere data

Virksomheder kan via affaldsdatasystemet rette i egne data inden den 15. februar dækkende det foregående kalenderår.

Vejledning til virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet
Log ind i ADS-Portalen og rediger affaldsdata

Kommunernes adgang til at redigere data

Kommunalbestyrelsen kan, inden den 30. november, rette i data dækkende indberettede oplysninger for det foregående år, vedrørende affald produceret indenfor kommunen. Hvis kommunalbestyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal kommunalbestyrelsen orientere virksomheden, der har foretaget indberetningen.

Vejledning til kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Virksomheder må ikke rette i data, som kommunalbestyrelsen har rettet i.

Miljøstyrelsens adgang til at redigere data

Miljøstyrelsen har adgang til, og kan rette i alle data indberettet til Affaldsdatasystemet. Hvis Miljøstyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal Miljøstyrelsen orientere virksomheden, der har foretaget indberetningen.

Virksomheder og kommunalbestyrelsen må ikke rette i data, som Miljøstyrelsen har rettet i.