Miljøstyrelsens mål- og resultatplan

Hvert år indgår Miljøstyrelsen en et-årig mål- og resultatplan med departementet. Mål- og resultatplanen giver et billede af Miljøstyrelsens strategier og målsætninger, og hvilke opgaver der særligt prioriteres de(t) kommende år. Mål- og resultatplanen hed tidligere en resultatkontrakt.

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2018

Tidligere resultatkontrakter for Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2017

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning mål- og resultatplan 2017

Den 1. februar 2017 blev Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen samlet i én ny styrelse under navnet Miljøstyrelsen. For 2017 var derfor en mål- og resutatplan for hhv. tidligere Miljøstyrelsen og tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2016

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2015

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2014

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2013

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2012

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2011

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2010

Direktørkontrakter

Frem til og med 2010 blev der årligt indgået en etårig direktørkontrakt mellem Miljøstyrelsens direktør og Miljøministeriets departementschef. Kontrakten opstillede de resultater, som direktøren blev målt på. Kontrakten omfattede mål om strategisk udvikling og ledelse af Miljøstyrelsen, og satte mål for direktørens bidrag hertil. Fra 2011 indgås alene resultatkontrakt mellem Miljøstyrelsens direktør og Miljøministeriets departementschef.

Direktørkontrakt 2010

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2007