Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Risikovirksomheder

Når industrien fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer, er der eksempler på, at det kan føre til store uheld med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø i og udenfor virksomheden.

Firemen , Firefighters 1.jpg

Miljøstyrelsen har, i samarbejde med de myndigheder der i fællesskab administerer reglerne, der skal forhindre og mindske effekten af større uheld, udarbejdet en risikohåndbog . Risikohåndbogen henvender sig til virksomheder, myndigheder og borgere der vil vide mere om, hvordan arbejdet med at vurdere risikovirksomheder udføres og hvem der deltager i det. 

Gå til Risikohåndbogen

Kontakt ved akutte miljøuheld

Ved uheld, der opstår på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed kan vi træffes på følgende telefonnumre:

  • I åbningstiden (alle hverdage 9-16): 72 54 40 00
  • Kontorchef Juliane Albjerg: 20 88 70 60 (Sjælland)
  • Kontorchef Jan Reisz: 40 85 57 98 (Midt- og Nordjylland)
  • Kontorchef Yvonne Korup: 25 36 20 85 (Fyn og Syd- og Sønderjylland)

Skulle det ikke være muligt at træffe en af kontaktpersonerne kan besked gives til Styrelsens beredskabsvagt Christian Lange Fogh 25 44 12 21 eller pressechef Henrik Hagen Olesen 22 28 71 99.