Risikovirksomheder

Når industrien fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer, er der eksempler på, at det kan føre til store uheld med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø i og udenfor virksomheden.

Miljøstyrelsen har, i samarbejde med de myndigheder der i fællesskab administrerer reglerne, der skal forhindre og mindske effekten af større uheld, udarbejdet en risikohåndbog. Risikohåndbogen henvender sig til virksomheder, myndigheder og borgere der vil vide mere om, hvordan arbejdet med at vurdere risikovirksomheder udføres og hvem der deltager i det. 

Gå til Risikohåndbogen

Kontakt ved akutte miljøuheld

Ved uheld, der opstår på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed, kan vi træffes på følgende telefonnumre:

I åbningstiden (alle hverdage 9-16): 72 54 40 00

Uden for åbningstid kan kontakt ske til en person i ledelsen:

  • Kontorchef, Morten Rickers Østergaard: 41 96 94 09
  • Kontorchef, Jan Reisz: 40 85 57 98
  • Kontorchef, Susie Björch: 91 32 95 18
  • Kontorchef, Sanne Gärtner: 22 46 53 89

Udenfor åbningstiden endvidere:

  • Kommunikationschef, Annette Samuelsen: 41 33 44 82