Pesticider & Biocider

Kontorchefer: Maria Sommer Holtze, Charlotta Amalia Wallensten og Jane Pedersen.

Miljøstyrelsen Pesticider & Biocider varetager opgaver vedrørende godkendelse og anvendelse af bekæmpelsesmidler samt behandling af ansøgninger om tilladelse til brug af genmodificerede organismer (GMO'er) til indesluttet anvendelse.

Opgaver: 

  • Vurdering af ansøgninger om godkendelse af biocider og pesticider/sprøjtemidler, herunder mikrobiologiske bekæmpelsesmidler
  • Vurdering af aktivstoffer i EU
  • Pesticidstrategi 2017-2021
  • Rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider
  • Pesticidforordningen
  • Biocidforordningen
  • Administration af tilskud til bekæmpelsesmiddelforskning
  • Tilskudsordning for alternative pesticider
  • Tilladelse til brug af GMO’er i indesluttet anvendelse 

Maria Sommer Holtze

Kontorchef

Charlotta Amalia Wallensten

Kontorchef

Jane Pedersen

Kontorchef