Håndsprit

Find svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med håndsprit.

Nej. Det er ikke alle hånddesinfektionsmidler, der er godkendelsespligtige endnu, og derfor har Miljøstyrelsen ikke vurderet dem. Hvis producenten påstår, at det virker mod virus, skal de kunne dokumentere påstanden, eksempelvis gennem fremvisning af testresultater.

Produkter, der endnu ikke er omfattede af godkendelsespligt, stilles der ikke krav om, at effektiviteten skal kunne dokumenteres. før et produkt markedsføres, med mindre der fremføres konkrete anprisninger af fx konkrete målorganismer.

Kemikalieinspektionen kan kræve dokumentation for de anprisninger, der fremføres. Dokumentation kan bestå af test, der lever op til internationale standarder eller relevant, troværdig åben litteratur for kendte aktivstoffer. Konkret for ethanol-produkter antages det, at produkterne er effektive mod kappebærende virus, hvis de holder sig inden for Statens Serum Instituts anbefalinger for alkoholprocent, og produkterne ikke indeholder andre tilsætningsstoffer, der kan antages at nedsætte effektiviteten. Hvis alkoholprocenten er lavere end det anbefalede, kan effektivitet mod vira demonstreres ved test, der lever op til standard EN14476.

Ja, det er lovligt at markedsføre et produkt som bakteriedræbende. Det er kun, hvis producenten påstår, at produktet dræber vira, at produktet skal kunne leve op til det.

Når en virksomhed stiller noget til rådighed, skal de også kunne oplyse om, hvad der er i.

Ja, der findes andre lovlige aktivstoffer, fx klorhexidin, Isopropanol. 

Isopropanol (også kendt som IPA, isopropylalkohol eller propan-2-ol) skal være over 70%. De andre aktivstoffer kan man ikke sige noget om på en generel basis.

Nej. Fødevarestyrelsen godkender kun desinfektionsmidler, der bruges på overflader og udstyr, der kommer i kontakt med fødevarer, og som anvendes i fødevarevirksomheder samt pattedypningsmidler (veterinærhygiejne).

Produkter baseret på in-situ genereret aktivt klor/hypochlorsyre (ofte beskrevet som active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis og Active chlorine released from hypochlorous acid) er ikke lovlige at bruge som håndsprit, med mindre der foreligger en særlig dispensation. Dispensationer kan findes på Miljøstyrelsens Database for bekæmpelsesmidler.

Statens Seruminstitut anbefaler 70-85% v/v til sundhedssektoren. Dette, antager Miljøstyrelsen, er effektivt, indtil produkterne skal vurderes.

Miljøstyrelsen kan ikke sige noget generelt om andre aktivstoffer, der også bruges i hånddesinfektionsmidler, da de ikke er vurderet og godkendt endnu.

Der findes ikke en liste fra Miljøstyrelsen, da det er umuligt at lave (alle produkter er ikke godkendelsespligtige og etiketter ændres hele tiden). Der er nogle generelle retningslinjer, fx at man kan kigge efter om produkterne er alkoholbaserede, sprit af isopropanol er godt at kigge efter i produkter, og at der skal stå, at det virker mod virus. Det er altid virksomheden, som er ansvarlig for at dokumentere, at et produkt virker.

Når et produkt tilbagekaldes, kan du kontakte leverandøren om dine rettigheder.