Miljøstyrelsens konference om erstatningsnatur

Miljøstyrelsen har til Naturpakkens initiativ om erstatningsnatur fået DCE, Aarhus Universitet til at belyse eksisterende national og international viden om hvordan, i hvilket omfang og under hvilke betingelser, der med succes kan oprettes erstatningsnatur. Under initiativet er også udarbejdet et katalog over omkostninger i forbindelse med etablering og pleje af erstatningsnatur af Orbicon. Disse rapporter har bl.a. dannet grundlag for en udredning om erstatningsnatur som Miljøstyrelsen har udarbejdet.

For at formidle denne viden til kommunerne og andre aktører, der arbejder med beskyttet natur, afholdt Miljøstyrelsen d. 2. april 2019 en konference om erstatningsnatur hvor forskere, konsulenter og naturmedarbejdere blandt andet kom med svar på:

• Hvor lang tid tager det, før et erstatningsareal opnår samme naturkvalitet som det nedlagte?
• Hvilke forudsætninger skal være opfyldt for, at et areal er velegnet som erstatningsareal?
• Hvad er de typiske omkostninger ved etablering, drift og pleje af erstatningsnatur?
• Hvilke eksempler på erstatningsnaturprojekter med gode erfaringer findes der?
• Hvad er de gældende regler ift. erstatningsnatur?

Konferencen blev afholdt på Hotel Park i Middelfart og havde 128 tilmeldte deltagere.

Oplæggene fra konference om erstatningsnatur findes her:

Bettina Nygaard, AU - Erstatningsnatur, erfaringer og muligheder

Tine Nielsen Skafte, MST - Lovgivningsmæssige rammer for erstatningsnatur

Bente Sørensen - Erstatningsnatur i kommunerne, praktiske erfaringer

Lone Kørnøv AAU - VVM afværgeforanstaltninger

Claus Goldberg, Orbicon - Omkostningsniveau ved erstatningsnatur

Jens Brenner Larsen, Fehmern - Erstatningsnatur ved Fehmern forbindelsen

Jakob Harrekilde Jensen, NST - Naturstyrelsens erfaringer med etablering af ny natur

Programmet fra konferencen kan ses her:

Program for MST's konference om erstatningsnatur 2019