Hvad er støj?

Støj er uønsket lyd. Lyden kan stamme fra mange forskellige kilder - vejtrafik, flytrafik, jernbaner, virksomheder, naboer mv.

Støj en kompleks størrelse, og den kan opleves forskelligt fra person til person. Støj kan under nogle omstændigheder virke generende selv ved et meget svagt niveau (som for eksempel lyden af en myg i soveværelset). Forskellige former for støj har ikke samme genevirkning, og det er desuden individuelt forskelligt hvor meget støj, der skal til, før man føler sig generet - mennesker har forskellig støj-følsomhed eller støj-tolerance.

Oplevelsen af støj som en gene er ikke alene afhængig af støjens styrke, men en lang række både objektive og subjektive faktorer har også indflydelse på støjopfattelsen. Blandt de objektive faktorer kan nævnes støjens karakter og dens variation med tiden. De subjektive faktorer har især tilknytning til den enkelte persons holdning til støjkilden, muligheden for kontrol over støjkilden, og personens evne til problemhåndtering.

Støj og sundhed

Støj kan have store sundhedsmæssige konsekvenser for de personer, som udsættes for den. Eksempelvis viser en forsigtig vurdering i den danske vejstøjstrategi fra 2003, at 200-500 danskere hvert år dør for tidligt som følge af vejstøj.

Læs mere om de sundhedsmæssige konsekvenser af støj

Støjgrænser og begreber om støj

Støjgrænserne skal sikre, at størstedelen af en befolkningsgruppe ikke vil føle sig stærkt generet af den pågældende støjtype ved et niveau svagere end grænseværdien.

Der ligger en masse komplicerede begreber og beregninger bag udregningerne af støj.

Læs mere om støjgrænser og begreber   

Stilleområder

Stilleområder er områder, som er særligt udpeget. Her kan du finde fred og ro fra støjen.

Læs mere om stilleområder