Støjskærme og støjvolde

En støjskærm dæmper vejstøj i boligen og giver roligere udearealer.

støjskærme1170x400.jpg

Opsætning af støjskærme langs eksisterende veje kan dæmpe støjbelastningen ved boliger og være et effektivt middel til at give beboerne en bedre livskvalitet. Da effekten fra støjskærme er størst ved boligbyggeriets nederste etager, bliver støjskærme ofte anvendt i sammenhæng med facadeisolering. I tæt bebyggede områder er det ofte ikke muligt eller hensigtsmæssigt at opstille støjskærme i gaderne.

Så meget dæmper en støjskærm

Støjskærme og jordvolde kan dæmpe støjen op til 6 dB og i sjældne tilfælde mere. En støjskærm afbryder den direkte udbredelse af støjen fra vejen til modtageren. Den er ofte konstrueret med en porøs, lydabsorberende overflade, så støjen ikke reflekteres til den anden side af vejen. Støjdæmpningen er altid størst lige bag ved den skærmende genstand og aftager på større afstand.

Stille udearealer

Støjskærme er i modsætning til facadeisolering et effektivt middel til at sikre stille udearealer i umiddelbar forlængelse af skærmene. Dermed får støjskærme en dobbelt effekt – og kan være med til at gøre boligområdet som en helhed til et mere attraktivt sted at bo.

Støjvolde som alternativ

Hvis afstanden mellem vej og bolig er stor, kan I eventuelt etablere en jordvold for at dæmpe støjen.