Støjdæmpende asfalt

Med den rigtige vejbelægning kan I reducere vejstøj direkte ved kilden.

tætpåasfalt1170x400.jpg

Jo mere ru og hullet en vej er, jo mere støjer den. Beregninger fra den nationale vejstøjstrategi viser, at støjreducerende vejbelægning er en omkostningseffektiv måde at begrænse vejstøj på. Der er forskellige typer vejbelægninger, som alle har støjdæmpende egenskaber.

SRS-belægning

SRS-belægninger – også kendt som tynde støjreducerende slidlag – er et specialdesignet asfaltmateriale, der ved hjælp af en forbedret bitumen recept og optimerede kornstørrelser leder støjen effektivt ned i jorden. Der findes i dag flere SRS-klassificerede slidlag, som alle er godkendt af Vejregelrådet. Hovedparten af SRS-belægningerne vil typisk kunne dæmpe støjen med 1,5 dB i byområder og 2 dB uden for byen. Men der eksperimenteres løbende med at udvikle bedre og mere effektive slidlag.

Drænasfalt

Drænasfalt er støjmæssigt mere effektivt end SRS-belægninger. Det skyldes, at den meget åbne, permeable overflade ikke blot mindsker støjudviklingen, men også støj-spredningen idet de forbundne hulrum også dæmper motorstøjen. Men netop derfor er drænasfalt også dyrere at vedligeholde, fordi der hurtigere kommer snavs mellem stenene. Af samme grund mister den hurtigere sin støjdæmpende effekt end fx SRS-belægningen. I byområder vil drænasfalt typisk kunne dæmpe vejstøj med 3 dB, og uden for byområder kan opnås en reduktion på 4-5 dB. En særlig fordel ved drænasfalt er, at den hurtigt leder overfladevand væk fra vejen i kraftigt regnvejr.

Løbende vedligeholdelse

Som regel har almindelige belægninger en levetid på 15 år. Men det er vigtigt, at vejene bliver vedligeholdt løbende, da nedslidte og dårligt vedligeholdte veje kan have et forhøjet støjniveau på op til 2 dB.