Stille udearealer

Rekreative områder sikrer beboernes trivsel og sundhed.

træerihjørne1170x400.jpg

Mennesker, der udsættes for et højt støjniveau i deres bolig, føler sig generelt mindre generede af støjen, hvis de har adgang til grønne områder eller parker med et lavt støjniveau.

Derfor kan det være en god idé for boligorganisationer at opføre eller støjsikre eksisterende gårdrum, legepladser eller grønne stillearealer med hjælp fra f.eks. støjskærme, der kan nedsætte den oplevede støj. Men det er vigtigt, at det sker som supplement til støjreducerende tiltag på selve boligen.

Naturens egne lyde

Et lavt støjniveau er ikke den eneste faktor, der bestemmer kvaliteten af et stilleareal. Også lydmiljøets karakter spiller en væsentlig rolle. F.eks. vil naturens egne lyde, som fuglekvidder eller rislende vand, have en mærkbar positiv effekt.

Tæt på boligen

Det er vigtigt, at beboerne har hurtig og let adgang til stillearealet. Der må helst ikke være mere end fem minutters gang, hvilket svarer til ca. 400 meter.

Anbefalet støjniveau

Miljøstyrelsen anbefaler, at vejstøj i stillearealer i tæt bebyggede områder ikke overstiger Lden 50-55 dB.