Miljøzoner

I miljøzonerne skal dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler overholde særlige krav til partikeludslip.

Renere luft til borgerne i byerne. Det er målet med miljøzonerne. De mest forurenende lastbiler, busser og varebiler skal derfor have et filter på, så de sender færre partikler ud i luften.

Folketinget har vedtaget skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer.  Læs mere om reglerne på miljoezoner.dk.

Nye krav til varebiler fra 1. juli 2022

Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere eller have partikelfilter monteret for at have adgang til miljøzonerne.

Nye krav til tunge køretøjer fra 1. januar 2022

Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2015 eller senere eller have partikelfilter monteret for at have adgang til miljøzonerne.

Miljøzoner for dieselpersonbiler i 2023

Ældre dieseldrevne personbiler må gerne køre i miljøzonerne nu. En eventuel skærpelse af miljøzonekravene i en miljøzone for personbiler vil tidligst træde i kraft i 2023.

Undtagelser for køretøjer til privat brug 

Af den tekniske miljøzonebekendtgørelse er der fastsat en række undtagelsesmuligheder for diesel vare - og personbiler der benyttes til privat brug. 

Dispensation 

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation til lastbiler, busser og varebiler fra kravet om partikelfilter. 

Spørgsmål til miljøzonerne?

Se mere på miljoezoner.dk

Læs mere om miljøzonerne i: