Miljøzoner

I miljøzonerne skal tunge dieselkøretøjer overholde særlige krav til partikeludslip. Lever dit køretøj op til kravene kan det få et miljøzonemærke.

Renere luft til borgerne i byerne. Det er målet med miljøzonerne. De mest forurenende lastbiler og busser skal derfor have et filter på, så de sender færre partikler ud i luften.

Nye regler om miljøzoner fra 1. juli 2020
Folketinget har den 7. maj 2019 vedtaget skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer.

Indenfor miljøzonerne
I en miljøzone skal tunge lastbiler og busser overholde særligt lave krav til partikeludslip eller have et partikelfilter sat på. Filteret fjerner mindst 80 % af de skadelige stoffer fra de store bilers udstødning.

Miljøzone krav
I en miljøzone skal både danske og udenlandsk indregistrerede dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 tons overholde særligt skrappe krav til udslip af partikler. Når dit køretøj lever op til kravene om lavt partikeludslip, kan det få et miljøzonemærke. Mærket skal være synligt under turen i miljøzonen.

Miljøzoner og sundhed
Når ældre lastbiler og busser i øget omfang forsynes med partikelfilter, giver det renere luft overalt hvor de kører. Miljøzonerne vil derfor resultere i mindre udledning af sundhedsskadelige partikler fra den tunge trafik.

Bestilling af miljøzonemærker for synsvirksomheder  
Synsvirksomheder kan bestille miljøzonemærker hos Miljøstyrelsen, der fremsender de bestilte mærker uden omkostning for virksomheden. Der kan forventes omkring 14 dages leveringstid fra anmodningen er modtaget i Miljøstyrelsen.

Dispensation fra partikelfilterkravet
Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler og busser fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives dog kun for en afgrænset periode.

Spørgsmål og svar om partikelfiltre og miljøzoner