Miljøzoner

I miljøzonerne skal tunge dieselkøretøjer (lastbiler og busser) overholde særlige krav til partikeludslip. Fra d. 1. juli 2020 bliver dieseldrevne varebiler også omfattet af reglerne.

Renere luft til borgerne i byerne. Det er målet med miljøzonerne. De mest forurenende lastbiler, busser og varebiler skal derfor have et filter på, så de sender færre partikler ud i luften.

Nye regler om miljøzoner fra 1. juli 2020
Folketinget har den 7. maj 2019 vedtaget skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer. Læs mere på miljoezoner.dk.

Miljøzoner og sundhed
Når ældre dieseldrevne tunge køretøjer og varebiler i øget omfang forsynes med partikelfilter, giver det renere luft overalt hvor de kører. Miljøzonerne vil derfor resultere i mindre udledning af sundhedsskadelige partikler fra den tunge trafik.

Dispensation fra partikelfilterkravet
Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler, busser og fra d. 1. juli 2020 varebiler fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives dog kun for en afgrænset periode.

Spørgsmål og svar om partikelfiltre og miljøzoner