Miljøzoner

I miljøzonerne skal dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler overholde særlige krav til partikeludslip. Varebilerne blev omfattet af reglerne d. 1. juli 2020.

Renere luft til borgerne i byerne. Det er målet med miljøzonerne. De mest forurenende lastbiler, busser og varebiler skal derfor have et filter på, så de sender færre partikler ud i luften.

Nye regler om miljøzoner fra 1. juli 2020

Folketinget har den 7. maj 2019 vedtaget skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer.  Læs mere på miljoezoner.dk.

Miljøzoner og sundhed

Når ældre dieseldrevne tunge køretøjer og varebiler i øget omfang forsynes med partikelfilter, giver det renere luft overalt hvor de kører. Miljøzonerne vil derfor resultere i mindre udledning af sundhedsskadelige partikler fra den tunge trafik.

Dispensation fra partikelfilterkravet

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler, busser og varebiler fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives dog kun for en afgrænset periode.

Spørgsmål og svar om partikelfiltre og miljøzoner

OBS: Miljøstyrelsen indfører midlertidig dispensationspraksis for tunge køretøjer

Læs mere her

Spørgsmål til miljøzonerne?

Se mere på miljoezoner.dk

OBS: Varsling af nye krav til varebiler fra 1. juli 2022

Nye krav til varebiler fra 1. juli 2022. Læs mere på miljoezoner.dk

Nye krav til tunge køretøjer

Nye krav til lastbiler og busser fra 1. januar 2022. Læs mere på miljoezoner.dk