1. Anvendelsesområde

Her beskrives, hvilke fyringsanlæg der er omfattet af bekendtgørelsen, og nogle af de typer fyringsanlæg, som ikke er omfattet af bekendtgørelsen. Desuden gives en indføring i, hvordan skorstensreglen skal anvendes.

1.1. Fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelsen

1.2. Skorstensreglen

1.3. Fyringsanlæg undtaget fra bekendtgørelsen