Luftforurening fra skibe

Skibenes skorstene er en af kilderne til forurenet luft i Danmark. Udstødningsgasserne fra de store motorer indeholder svovl, kvælstof, partikler, flygtige organiske forbindelser og stoffer der nedbryder ozon. Samtlige stoffer er skadelige for miljøet og for sundheden.

Luftforurening fra skibe

Varer fragtes med skibe jorden rundt. Dansk smør og bacon eksporteres til fjerne verdenshjørner, mens vi til gengæld køber bananer fra Sydamerika og elektronik fra Østen. Hver dag passerer mange skibe gennem Østersøen, Storebælt og Nordsøen med varer til verdens havne. Med Danmarks placering i dette trafikknudepunkt udsættes luften i de danske byer for en del forurening fra skibe.

Sådan forebygger vi luftforureningen fra skibe

Miljøstyrelsen arbejder i FN's organisation for søfart (IMO) for at begrænse luftforureningen fra skibe.

Luftforurening fra fritidsbåde

Der er fælles EU-regler for støj- og luftforureningen fra fritidsbåde og motorer.

Register over leverandører af brændstoffer

Miljøministeriet fører et register over alle danske leverandører af skibsbrændstoffer.

Håndhævelse af reglerne

Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen samarbejder om at håndhæve reglerne og nedbringe luftforureningen fra skibe.