Regulering af brændstoffer

For at mindske luftforureningen fra brændstoffer har EU fastsat regler, der begrænser mængden af bly, svovl og partikler.

Påfyldning  

Det er ikke kun selve bilernes mekanik, der stilles krav til. Også det brændstof, der hældes i tanken, er der regler for. Langt de fleste køretøjer i verden kører på benzin eller diesel. For at mindske luftforureningen fra disse brændstoffer har EU fastsat regler, der begrænser mængden af bly, svovl og partikler.

Blyfri benzin blev obligatorisk i EU i 2000, men i Danmark har benzinen været fri for bly siden midten af 1994. Desuden er svovlindholdet i såvel benzin som diesel blevet væsentligt mindre over de senere år, hvilket også har den gode sideeffekt, at der slipper færre partikler ud i luften.

Læs de danske regler for benzin og dieselolie på Retsinformation.

Også øvrige brændstoffer så som kul, fyringsolie og skibsbrændstoffer er der regler for. Læs dem på Retsinformation.

Brændstoffer uden svovl

1. januar 2009 blev diesel og benzin uden svovl den eneste valgmulighed, når man tanker bilen i EU. Men allerede fire år før denne dato havde Danmark indført svovlfri brændstoffer på alle tankstationer. I 2004 besluttede Folketinget at lempe afgiften for svovlfri benzin og svovlfri diesel. Det betød, at oliebranchen besluttede kun at sælge de svovlfri brændstoffer.

Miljøstyrelsen beregnede, at de sparede emissioner af NOX, HC, CO, partikler og SO2 ved at bruge svovlfrit brændstof svarer til en samlet miljøgevinst på ca. 140 mill.kr om året.