Luftforurening fra biler, busser og andre køretøjer

Fodboldtræning, familiebesøg og fragtkørsel. Biler, busser og andre køretøjer er uundværlige i hverdagen. Men det, der gør hverdagen lettere, belaster også miljøet.

bilkø 1170-400

Euronormer for bedre miljø
For at begrænse mængden af stoffer, som køretøjerne slipper ud, er der i EU indført fælles grænseværdier for udslip. Det er de såkaldte euronormer, der sætter grænser for forurening fra den enkelte bils motor og for indholdet af bly og svovl i brændstoffet.

Regulering af brændstoffer
1. januar 2009 blev diesel og benzin uden svovl den eneste valgmulighed, når man tanker bilen i EU. Men allerede fire år før denne dato havde Danmark indført svovlfri brændstoffer på alle tankstationer. I 2004 besluttede Folketinget at lempe afgiften for svovlfri benzin og svovlfri diesel.

Biler i tomgang
Da eventuelle gener normalt vil optræde lokalt i byområder har kommunerne mulighed for at fastsætte regler om biler, der holder med motoren i tomgang. En stor del af de danske kommuner har indført regler om tomgang.