Luftforurening fra biler, busser og andre køretøjer

Fodboldtræning, familiebesøg og fragtkørsel. Biler, busser og andre køretøjer er uundværlige i hverdagen. Men det, der gør hverdagen lettere, belaster også miljøet.

bilkø 1170-400

Euronormer for bedre miljø

Et af værktøjerne til at mindske forureningen fra biler, busser og andre køretøjer er de fælles europæiske krav, de såkaldte euronormer. Euronormerne sætter grænser for, hvor meget nye biler må forurene.

Regulering af brændstoffer

For at mindske luftforureningen fra brændstoffer har EU fastsat regler, der begrænser mængden af bly, svovl og partikler.

Biler i tomgang

Miljøstyrelsen får ofte breve fra borgere, der klager over, at biler holder med motoren i tomgang. Der er imidlertid gjort en række tiltag for at komme problemet til livs. 

Indsats for NOx-snyd på lastbiler

I 2018 introducerede den danske regering en række initiativer mod luftforurening og klimaforandringer i rapporten ”Sammen om en grønnere fremtid”. Et af initiativerne omhandler en dedikeret indsats mod snyd med NOx-begrænsende udstyr på lastbiler.

Partikelfilter betyder lavere afgift

Det årlige partikeludledningstillæg på 1.000 kr. for dieseldrevne person- og varebiler kan fritages, hvis man lader et godkendt partikelfilter installere og får det registeret i Motorregisteret.