Pesticidafgift

Der skal betales afgift på godkendte sprøjtemidler. Afgiften fastsættes på baggrund af data for, hvor meget det enkelte sprøjtemiddel belaster sundhed, natur og grundvand.

Afgiften på sprøjtemidler er baseret på midlernes miljø- og sundhedsmæssige egenskaber, så de mest miljø- og sundhedsbelastende sprøjtemidler pålægges den højeste afgift, mens de mindst miljø- og sundhedsbelastende sprøjtemidler pålægges en relativt lavere afgift. Den differentierede afgift skal sikre, at jordbrugerne i højere grad får et økonomisk incitament til at anvende de sprøjtemidler, der belaster miljø- og/eller sundheden mindst.

På denne side findes link til både Miljøstyrelsens nye miljøbelastnings- og pesticidafgiftsberegner, samt en pesticidbelastningsberegner, hvor det er muligt at undersøge og sammenligne belastningen af pesticider, og dermed gøre det lettere for jordbrugere at vælge de mindst belastende midler til en bestemt opgave.

For mikrobiologiske bekæmpelsesmidler kan der ikke beregnes miljø- og sundhedsbelastning. For disse midler betales en værdiafgift på 3 % af den afgiftspligtige værdi.

Ved opslag i bekæmpelsesmiddeldatabasen kan man finde den til enhver tid gældende afgiftssats for de enkelte midler. 

På siden for bekæmpelsesmiddeldatabasen er det muligt at tilmelde sig en abonnementsordning vedr. afgiftsændringer på pesticider. I abonnementsordningen modtager man en e-mail med oplysninger om nye eller ændrede afgifter. 

Bekæmpelsesmiddeldatabasen

Beregning af afgiften for et sprøjtemiddel bygger på en række parametre vedrørende aktivstoffernes miljømæssige egenskaber og midlernes sundhedsklassificering mm. I listen er der en linie for hvert aktivstof. Listen viser de værdier, Miljøstyrelsen lægger til grund for beregning af den miljømæssige belastning i forbindelse med afgiftberegningen. 
Hent liste med aktivstof-egenskaber.

Pesticidafgiften, som blev indført i 2013, har haft en tydelig effekt. En evaluering fra Miljøstyrelsen, der blev udgivet juni 2018, viser, at belastningen fra landbrugets anvendelse af pesticider er faldet.

Se evalueringen

Med Miljøstyrelsens nye miljøbelastnings- og pesticidafgiftsberegner, kan virksomhederne beregne miljøbelastningen af deres aktivstoffer og afgiften på deres sprøjtemidler.  

Man beregner miljøbelastning af aktivstoffer og afgiften af sprøjtemiddel på samme tid.

Beregning af aktivstoffernes miljøbelastning og afgiften for et sprøjtemiddel bygger på en række parametre vedrørende aktivstoffernes miljømæssige egenskaber, midlets anvendelse og midlets sundhedsklassificering mm.  

Detaljer vedrørende regneregler for miljøbelastnings- og afgiftsberegning kan ses i lov om afgift af bekæmpelsesmidler på retsinformation.dk.

Prøv miljøbelastnings- og afgiftsberegneren (Når linket er åbnet tryk da på "Beregn Miljøbelastning og pesticidafgift" i den midterste boks i højre side)

Se brugervejledning til beregneren (word)

I pesticidbelastningsberegneren kan den enkelte jordbruger undersøge belastningen for sprøjtemidler, som er godkendt i Danmark. Dermed bliver det lettere at vælge de mindst belastende midler til en bestemt opgave.

For hver afgrøde (f.eks. vinterhvede) vises listen af godkendte midler, og det er muligt at udvælge og sammenligne belastning samt indtaste aktuel pris. Det er også muligt at sammenligne tankblandinger eller sekvenser af behandlinger i en bestemt afgrøde.

Til slut kan data eksporteres og gemmes i en excel fil med henblik på videre bearbejdning.

Udviklingen af programmet er finansieret af Miljøstyrelsen, mens det er SEGES P/S, som står for driften.

Prøv pesticidbelastningsberegneren  

Sæt dig ind i reglerne

Afgiftsloven