Pesticidafgift

Der skal betales afgift på godkendte sprøjtemidler. Afgiften fastsættes på baggrund af data for, hvor meget det enkelte sprøjtemiddel belaster sundhed, natur og grundvand.

Afgiften på sprøjtemidler er baseret på midlernes miljø- og sundhedsmæssige egenskaber, så de mest miljø- og sundhedsbelastende sprøjtemidler pålægges den højeste afgift, mens de mindst miljø- og sundhedsbelastende sprøjtemidler pålægges en relativt lavere afgift. Den differentierede afgift skal sikre, at jordbrugerne i højere grad får et økonomisk incitament til at anvende de sprøjtemidler, der belaster miljø- og/eller sundheden mindst.

På denne side findes link til både Miljøstyrelsens nye miljøbelastnings- og pesticidafgiftsberegner, samt en pesticidbelastningsberegner, hvor det er muligt at undersøge og sammenligne belastningen af pesticider, og dermed gøre det lettere for jordbrugere at vælge de mindst belastende midler til en bestemt opgave.

For mikrobiologiske bekæmpelsesmidler kan der ikke beregnes miljø- og sundhedsbelastning. For disse midler betales en værdiafgift på 3 % af den afgiftspligtige værdi.