Overblik over pesticidregler

Miljøstyrelsen har samlet reglerne om brug af pesticider i en vejledning, som skal bidrage til, at du som erhvervsmæssig bruger af pesticider, får et samlet overblik over reglerne på området.

Der gælder en lang række regler om brug af pesticider, og der sker løbende ændringer i reglerne, som alle brugere af pesticider skal overholde. Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning, der giver et overblik over reglerne om professionel brug af pesticider. Det er disse regler, som Landbrugsstyrelsens kontrolmedarbejdere kontrollerer, når de på Miljøstyrelsens vegne, hvert år gennemfører kontrolbesøg på ca. 700 jordbrugsbedrifter og i tillæg fx på golfbaner, i kommuner m.fl.

Miljøstyrelsen forventer at opdatere vejledningen, så nye regler bliver indarbejdet. Men, det kan medføre, at vejledningen ikke til enhver tid er opdateret, da der i løbet af året, kan være indført nye regler, som ikke er indarbejdet. Normalt vedtages der kun nye regler i bekendtgørelser to gange årligt, nemlig 1. januar og 1. juli. Men der kan i særlige situationer også blive vedtaget nye krav og regler udenfor disse datoer.

Det vil fremgå af forsiden af rapporten, hvilken dato den er publiceret. Bagerst i rapporten indgår links til alle reglerne. Når man klikker på links til bekendtgørelserne, vil man kunne se, om det er den gældende bekendtgørelse man kommer til, eller om det er en historisk bekendtgørelse.

Den indeholder regler om:

 • Køb og transport
 • Opbevaring og besiddelse
 • Anvendelse af pesticider
 • Bortskaffelse af tom emballage og rester af bekæmpelsesmidler
 • Sprøjtejournal
 • Obligatorisk syn af sprøjter
 • Krav om uddannelse og autorisation
 • Påfyldning og vaskepladser og herunder en tjekliste 
 • Afdriftsreducerende dyser/udstyr
 • Integreret plantebeskyttelse – IPM
 • Kontrolmyndighed og sanktioner
 • Nyttige links til alle reglerne