Strategier og regler

Handlingsplan for reduktion af sprøjtemiddelbelastning i Danmark

Et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne står bag Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026, som afløser Pesticidstrategi 2017-2021.