Sprøjtemidler til ikke-professionel brug

Sprøjtemidler, der kan købes og bruges af alle – også af private forbrugere uden sprøjtecertifikat, kaldes ikke-professionelle sprøjtemidler.

Miljøstyrelsen har fastsat nogle kriterier, der skal være opfyldt for de sprøjtemidler, som kemikaliebranchen og detailhandelen må markedsføre og sælge til private brugere, der ikke opfylder krav om uddannelse i brugen af sprøjtemidler. Sprøjtemidler, der kan købes og bruges af ikke-professionelle brugere, skal derfor opfylde visse kriterier vedrørende midlernes sundhedsmæssige egenskaber, og de må kun forhandles i så små pakninger, at midlet maksimalt kan bruges på 1.000 m 2 .

Flere detaljer om kriterierne kan læses i dette dokument.

Listen, der angiver sprøjtemidler, der må købes og bruges af private uden sprøjtecertifikat, og som angiver, om de kan sælges via selvbetjening eller skal stå bag lås i butikken kan ses her.

På etiketten for ikke-professionelle sprøjtemidler vil der komme til at stå følgende:


”Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle brugere fx private haveejere og kræver ikke autorisation.”