Forhandlere af sprøjtemidler til ikke-professionelle

Salg af sprøjtemidler godkendt til ikke-professionel brug må kun ske fra forhandlere, som har mindst én medarbejder ansat med forhandlercertifikat og F1-autorisation i MAB, og som kan give kunder råd og vejledning om korrekt valg og brug af sprøjtemidler.

undefined

Forhandlercertifikat

Salg af sprøjtemidler godkendt til ikke-professionel brug må kun ske fra forhandlere, som har personale med særlig uddannelse om sprøjtemidler til betjening og rådgivning af deres kunder. Det er hensigtsmæssigt, at det uddannede personale er til stede i butikken, men rådgivning kan i særlige tilfælde evt. også foregå over telefonen.

Mindst én medarbejder i forhandlervirksomheden skal have et forhandlercertifikat. Kravet kan opfyldes, hvis der allerede er medarbejdere ansat, som har en S1-autorisation eller S2-autorisation i MAB . Forhandlercertifikat opnår du, hvis du gennemfører et e-læringskursus. Frem til sommeren 2020 var det muligt at opnå forhandlercertifikat via deltagelse i et 1-dagskursus, som har en gyldighed på 4 år. Sådanne forhandlercertifikater er fortsat gyldige efter indførelse af muligheden for at deltage i e-læringskursus. Læs mere om e-læringskurset og F1-autorisation.

Har du allerede den krævede uddannelse, gå direkte til MAB og få din autorisation.

Der gælder de samme uddannelseskrav for salg af sprøjtemidler via internet som i de fysiske butikker. Derfor skal forhandleres hjemmesider informere om, at man skal læse etiketten og følge anvisningerne. Ligeledes skal der tydeligt gøres opmærksom på, at man kan kontakte en rådgiver, fx telefonisk, hvis man vil vide mere om hvilke risici, der er ved at bruge midlerne og hvilke alternativer, der findes.

Alle midler godkendt til brug af ikke-professionelle må stå fremme til selvbetjening i butikken. Årsagen er, at det kun er glyphosatmidler, der er klar-til-brug, som må sælges til private. 

Liste over ikke-professionelle midler.

Alle forhandlere af sprøjtemidler skal føre register over alt køb og salg af sprøjtemidler, og forhandlerne skal til enhver tid kunne fremlægge registeroplysningerne for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Mere præcist gælder følgende:

  • alle typer af forhandlere skal kunne dokumentere, hvilke mængder man har købt ind og hvilke mængder, man for hvert produkt har solgt til sine kunder inden for en given periode.
  • man skal dog IKKE registrere hvilke kunder, man har solgt ikke-professionelle sprøjtemidler til, dette er derimod et krav, hvis man sælger professionelle sprøjtemidler.