Forhandlere af sprøjtemidler til ikke-professionelle

Ansatte hos forhandlere af sprøjtemidler til ikke-professionelle skal have gennemført et endags kursus og skal være autoriseret i MAB.

undefined

Salg af sprøjtemidler godkendt til ikke-professionel brug må kun ske fra forhandlere, som har personale med særlig uddannelse om sprøjtemidler til betjening og rådgivning af deres kunder. Det er hensigtsmæssigt, at det uddannede personale er til stede i butikken, men rådgivning kan i særlige tilfælde evt. også foregå over telefonen.

Uddannelser, der giver adgang til autorisation

Kravene betyder, at mindst én medarbejder skal have en forhandleruddannelse og vedkommende skal være autoriseret i MAB og derved erhverve en F1-autorisation. Dog kan kravet også opfyldes, hvis mindst én medarbejder har en S1-autorisation  eller en S2-autorisation.

F1-autorisationen fås ved at gennemføre et e-læringskursus, der udbydes primo 2021. Du vil snart kunne læse mere om dette på siden her. 

Har du allerede den krævede uddannelse, gå direkte til MAB og få din autorisation.

Overtræder du reglerne på dette område, kan du straffes med bøde. Autorisationen kan i helt særlige tilfælde frakendes, hvis medarbejderen dømmes for grove eller gentagne overtrædelser af reglerne på området.

Der gælder de samme uddannelseskrav for salg af sprøjtemidler via internet som i de fysiske butikker. Derfor skal forhandleres hjemmesider informere om, at man skal læse etiketten og følge anvisningerne. Ligeledes skal der tydeligt gøres opmærksom på, at man kan kontakte en rådgiver, fx telefonisk, hvis man vil vide mere om hvilke risici, der er ved at bruge midlerne og hvilke alternativer, der findes.

Fra 1. juli 2020 blev tidligere regler om, at visse sprøjtemidler til ikke-proffessionel brug, skulle opbevares bag disken ændret. Nu må alle midler godkendt til brug af ikke-professionelle stå fremme til selvbetjening. Det er sket i forbindelse med ændring af regler om hvilke sprøjtemidler, der kan godkendes til brug af ikke-professionelle. Bl.a. kan koncentrerede sprøjtemidler baseret på aktivstoffet glyphosat ikke sælges til private fra 1. juli 2020. Kun glyphosat-midler der er klar-til-brug.

Liste over ikke-professionelle midler.

Alle forhandlere af sprøjtemidler skal føre register over alt køb og salg af sprøjtemidler, og forhandlerne skal til enhver tid kunne fremlægge registeroplysningerne for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Mere præcist gælder følgende:

  • alle typer af forhandlere skal kunne dokumentere, hvilke mængder man har købt ind og hvilke mængder, man for hvert produkt har solgt til sine kunder inden for en given periode.
  • man skal dog IKKE registrere hvilke kunder, man har solgt ikke-professionelle sprøjtemidler til, dette er derimod et krav, hvis man sælger professionelle sprøjtemidler.