Indberet gener fra ikke kosmetiske produkter

Læs her, hvordan du indberetter gener fra hverdagsprodukter som tekstiler, rengøringsmidler, legetøj, imprægneringsmidler mm.

Oplever du gener fra ikke-kosmetiske produkter, er det vigtigt, at du indberetter det, så Miljøstyrelsen kan gøre noget ved det. Vælger du at indberette, skal du indsende så mange oplysninger som muligt, og det vil være en stor hjælp, hvis du bruger vores indberetningsskema. Download indberetningskema. 

Du må meget gerne vedlægge lægeerklæringer eller udskrift fra din journal med angivelse af diagnose og behandling af dine gener. Det gør det nemmere at behandle sagen, men det er ikke et krav. 

Send skemaet, din lægeerklæring og eventuelle fotos af din gene til Miljøstyrelsen på  .   

Da nogle af oplysningerne kan være fortrolige, skal du give os dit samtykke til, at vi behandler dine oplysninger i forbindelse med sagen. Samtykket gives, når du udfylder skemaet. Behandling af personoplysninger er omfattet af persondatalovens regler. Du kan læse mere om persondataloven på datatilsynets hjemmeside. 

Hvad sker der, efter jeg har indberettet?

Når du har indberettet et produkt til Miljøstyrelsen kvitterer vi for, at vi har modtaget indberetningen. Hvis vi mangler oplysninger skriver vi til dig. Herefter hører du som hovedregel ikke mere fra os, idet din indberetning nu bliver brugt i vores videre arbejde. 

Din indberetning betyder, at vi hurtigt kan blive opmærksomme på produkter eller kemikalier, der giver gener. Eksempelvis bruger vi indberetningerne til at føre statistik over, hvilken type alvorlige gener der er set og fra hvilken type produkter.

Formålet med dette er at give os mulighed for at vurdere, om der på nogle områder er brug for bedre information eller ny lovgivning, som kan forebygge de alvorlige gener. Den pågældende virksomhed, som er ansvarlig for produktet, bliver også informeret.