Indberet gener fra forbrugerprodukter

Har du oplevet gener som hudallergi, udslæt eller noget helt tredje efter at have brugt forbrugerprodukter, så kan du indberette generne til Miljøstyrelsen.

Har du oplevet gener som hudallergi, udslæt eller noget helt tredje efter at have brugt forbrugerprodukter, så kan du indberette generne til Miljøstyrelsen.

Kosmetik og andre hverdagsprodukter som tekstiler, rengøringsmidler, legetøj, imprægneringsmidler mm. kan give gener som fx hudallergi, hudirritation eller vejrtrækningsproblemer. Vær opmærksom på, at ikke alle reagerer ens – og måske har du oplevet noget helt andet.

Får du gener efter at have brugt et produkt, skal du stoppe med at bruge det og gå til egen læge. Det er også vigtigt, at Miljøstyrelsen får det at vide, så vi kan gøre noget ved det. Din indberetning betyder, at vi hurtigere kan blive opmærksomme på produkter eller kemikalier, der giver gener. Derfor opfordrer vi dig til at indberette generne til os. 

Jo flere indberetninger vi får, jo bedre muligheder har vi for at handle. Vi bruger oplysningerne til at vurdere, om der er brug for bedre information eller ny lovgivning. Hvis du indberetter gener fra et produkt, kan du derfor være med til at mindske gener for andre i fremtiden.

Hvis du vil indberette gener, så skelnes der mellem kosmetiske produkter  (fx creme, makeup, shampoo) og ikke-kosmetiske produkter (fx tekstiler, rengøringsmidler, legetøj). Du kan pt. kun indberette gener forårsaget af kosmetiske produkter online. 

Sådan indberetter du en uønsket virkning ved brug af kosmetik produkt

Hvis du har oplevet gener efter brug af et kosmetisk produkt (fx creme, makeup, shampoo) kan du indberette det til Miljøstyrelsen.

Oplever du gener fra kosmetiske produkter, er det vigtigt, at du indberetter det, så Miljøstyrelsen kan gøre noget ved det. Vælger du at indberette, skal du indsende de oplysninger, som du vurderer, er nødvendige, for at Miljøstyrelsen vil kunne tage stilling til skaden. Det gør du ved at bruge vores indberetningsskema på borger.dk.
Indberet uønsket virkning ved brug af kosmetik produkt 

Hvad sker der, efter jeg har indberettet?

Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at indberetningen er af særlig alvorlig karakter, deles informationerne med de øvrige EU-lande, så man på tværs af landene kan få overblik over alle de alvorlige gener, der er opstået i hele EU ved brug af kosmetiske produkter. Når en alvorlig gene indberettes til Miljøstyrelsen eller myndighederne i et andet land, anonymiseres informationerne, og kun alder og køn indgår i den information, der deles med de andre lande.

Miljøstyrelsen indsamler og behandler dine personoplysninger.

Når du indberetter en uønsket virkning ved brug af kosmetisk produkt via indberetningsskemaet, så modtager, registrerer og behandler vi dine personoplysninger. De oplysninger, du sender os, vil indeholde personlige oplysninger. Behandlingen af personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens regler.

Du kan læse mere om, hvad vi bruger dine oplysninger til, og hvilke rettigheder du har efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven her – 
Sådan behandles dine personoplysninger ved indberetning af uønsket virkning ved brug af kosmetiske produkter .