Smykker

Der er regler om, at smykker ikke må indeholde farlige kemiske stoffer. Det drejer sig bl.a. om nikkel og bly.

Gamle smykker og smykker med ulovligt indhold af bly

Da man tit gemmer smykker i mange år kan det tænkes at man har gamle smykker, der er produceret før reglerne trådte i kraft.

Miljøstyrelsens undersøgte i 2007  for første gang bijouterismykker på det danske marked. Bijouterismykker er smykker, der ikke er lavet af ægte guld eller sølv. Undersøgelsen viste, at over halvdelen af smykkerne ikke overholdt reglerne og  havde for høje koncentrationer af farlige stoffer - hovedsageligt bly. Efterfølgende har kemikalieinspektionen  hvert år kontroleret smykker på det danske marked. Overholdelsen forbedres hele tiden, men der findes  stadigvæk en del ulovlige smykker på det danske marked.

Undersøgelsen  fra 2007 viste  også, at der kan være en sundhedsrisiko forbundet med at tage smykker i munden , der ikke overholder reglerne. Der kan også være en sundhedsrisiko for børn, hvis de har smykker på, der ikke overholder reglerne, over en længere periode.

Tips til forbrugerne

  • Tag ikke bijouterismykker i munden
  • Undlad at bære bijouteri hver dag
  • Lad kun børn bære bijouteri ved specielle lejligheder
  • Undlad at sove med bijouteri
  • Dyrk ikke sport med bijouteri

Nikkel i smykker

Det er sjældent at smykker frigiver større mængder nikkel end tilladt. Har man nikkelallergi er det alligevel en god ide at være opmærksom på eventuel nikkelafgivelse fra et nyt smykke.

Tips til forbrugerne

  • Hvis du får eksem efter,  at du har haft et smykke på, så stop straks med at bruge det. Hvis eksemet er længerevarende eller voldsomt bør du søge læge.
  • Du kan selv teste om dit smykke afgiver for meget nikkel – du kan købe et testsæt på apoteket.

Læs her om de regler, som smykker skal overholde .

Her kan du læse mere om undersøgelsen af farlige stoffer i smykker: