Forbudte midler til træ

Arsen

Det er, ifølge den europæiske kemikalielovgivning, REACH forordningen, forbudt at importere, sælge, eksportere og bruge træ, der er behandlet med arsenholdige forbindelser. Dette gælder, uanset om træet er nyt eller gammelt. Og det er også forbudt at sælge arsenholdige produkter, der er beregnet til at beskytte træ. Arsen er et meget sundhedsfarligt stof, der blandt andet er kræftfremkaldende.

Reglen kan læses i REACH forordningens bilag XVII (Listen over begrænsninger), indgang 19. 

Creosot

Creosot er en samlebetegnelse for en række kemiske tjærelignende forbindelser, der er kræftfremkaldende og allergifremkaldende. Tidligere blev creosot brugt til at imprægnere blandt andet telefonmaster og jernbanesveller. I dag er creosot forbudt at bruge, men vi støder stadig på det i form af for eksempel gamle jernbanesveller. Creosoten kan afgives fra træet, uanset hvor gammelt træet er.  Derfor er det forbudt at bruge creosotimprægneret træ til en række formål hvor direkte hudkontakt ikke kan undgås.

Læs faktaark om creosot