Forbudte midler til træ

Arsen

Det er, ifølge den europæiske kemikalielovgivning, REACH forordningen, forbudt at importere, sælge, eksportere og bruge træ, der er behandlet med arsenholdige forbindelser. Dette gælder, uanset om træet er nyt eller gammelt. Og det er også forbudt at sælge arsenholdige produkter, der er beregnet til at beskytte træ. Arsen er et meget sundhedsfarligt stof, der blandt andet er kræftfremkaldende.

Reglen kan læses i REACH forordningens bilag XVII (Listen over begrænsninger), indgang 19. 

Creosot

Creosot er en samlebetegnelse for en række kemiske tjærelignende forbindelser, der er kræftfremkaldende og allergifremkaldende. Tidligere blev creosot brugt til at imprægnere blandt andet telefonmaster og jernbanesveller og creosot kan afgives fra det behandlede træ, uanset hvor gammelt træet er.

REACH forbyder brugen af creosot til behandling af træ, men angiver også visse tilladte anvendelser. Den danske creosotbekendtgørelses § 2 og 3 forbyder import, salg og anvendelse af creosot og varer behandlet med creosot. Forbuddet i creosotbekendtgørelsen omfatter ikke de anvendelser der er undtaget fra forbuddet i REACH.

Trykimprægneret træ der indeholder krom til brug i havvand

Alle midler til brug som træbeskyttelse/trykimprægnering skal godkendes efter reglerne i biocidforordningen. I dag er det kun visse imprægneringsmidler indeholdende creosot, der er godkendt til brug i havvand i EU, svarende til brugsklasse 5 jævnfør DS/EN 335:2013 (Holdbarhed af træ og træbaserede produkter - Brugsklasser: definitioner, anvendelse på massivt træ og træbaserede produkter). Anvendes træet, hvor det ikke er i direkte kontakt med havvand, må der anvendes trykimprægneret træ i brugsklasse 3 (udendørs, ikke i kontakt med jord eller permanent i vand) eller 4 (udendørs i permanent kontakt med jord eller ferskvand).

Der er i dag ingen imprægneringsmidler indeholdende krom, der er godkendt til anvendelse i havvand. Derfor er det heller ikke påvist at anvendelsen af træ behandlet med sådanne midler er hverken effektivt eller sikkert, både i forhold til menneskers sundhed eller miljøet. Trykimprægneret træ er en behandlet artikel og skal mærkes efter reglerne i artikel 58 i biocidforordningen.