Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Gæstejagttegn

Udenlandske statsborgere kan gå på jagt i Danmark, hvis de i forvejen har et jagttegn. Det kræver blot et dansk gæstejagttegn.

Hvis man som udenlandsk statsborger og gæstejæger ønsker at gå på jagt i Danmark, så skal man ansøge om et midlertidigt dansk jagttegn. Miljøstyrelsen skal have ansøgningen senest fire uger før, man ønsker at deltage i en jagt på dansk grund. 

Det er Rigspolitiet, der er myndighed for udstedelse af jagttegn til jægere i Danmark - også udenlandske jægere. Det tager cirka fire uger at få behandlet en ansøgning om et midlertidig dansk jagttegn. Et midlertidigt jagttegn er gyldigt i ét jagtår (1. april - 31. marts). Ønsker man at deltage på jagter efterfølgende, skal man ansøge igen.

Ansøg elektronisk her:  Ansøg om gæstejagttegn

Betal for gæstejagttegn (efter godkendelse) her:  Betal gæstejagttegn

Når først betalingen er gennemført, kan afgiften ikke tilbagebetales, hvis man alligevel ikke får brug for gæstejagttegnet. 

Gæstejægere har pligt til at indberette vildtudbytte:  Indberet vildtudbytte

Krav til ansøgning

En ansøgning om et midlertidigt dansk jagttegn skal indeholde:

  • Et gyldigt udenlandsk jagttegn.
  • Dokumentation for betaling for et udenlandsk jagttegn.
  • Fødselsdato.
  • Hvis riffeljagt, så dokumentation for tilladt riffeljagt i hjemlandet.
  • hvis buejagt, så dokumentation for bestået buejagtprøve.
  • Eventuelt c/o adresse eller adresse i Danmark under opholdet.

For riffeljagt

Hvis du ønsker at gå riffeljagt i Danmark, skal du have en riffelpåtegning på dit midlertidige danske jagttegn. Det kræver, at ansøgningen indeholder en kopi af våbentilladelsen eller et europæisk våbenpas. Hvis du er fra Norge, er du forpligtet til at indsende dokumentation for, at du har bestået den årlige skydeprøve.

For buejagt

Hvis du ønsker at gå på buejagt i Danmark, skal du have en buejagtpåtegning på dit midlertidige danske jagttegn. Det er et krav, at du kan dokumentere, at du har tilladelse til at gå på buejagt i hjemlandet. Ansøgningen skal desuden indeholde dokumentation for, at du har bestået en buejagtprøve i hjemlandet, og at gyldighedsperioden ikke er udløbet.