Gæstejagttegn

Jægere, der ikke er bosat i Danmark, skal have et dansk gæstejagttegn for at gå på jagt i Danmark.

Hvis man som jæger ønsker at gå på jagt i Danmark og er bosat i udlandet, skal man ansøge elektronisk om at få udstedt et dansk gæstejagttegn. Det tager cirka fire uger at få behandlet en ansøgning om gæstejagttegn.

Gæstejagttegn er gyldigt i ét jagtår (1. april - 31. marts), så derfor skal man ansøge igen, hvis man ønsker at deltage på jagt i Danmark i det efterfølgende jagtår.

Miljøstyrelsen udsteder kun jagttegn efter samtykke fra politiet, og dette gælder også ved udenlandske jægere.

Ansøg

Ansøg om gæstejagttegn elektronisk

NB: Man kan først betale for sit jagttegn, når ansøgningen er godkendt.

Betal

Betal gæstejagttegn

NB: Når først betalingen er gennemført, kan afgiften ikke tilbagebetales, hvis man alligevel ikke får brug for gæstejagttegnet. 

Indberet vildtudbytte

Indberet vildtudbytte

NB: Gæstejægere har pligt til at indberette vildtudbytte.

Krav til ansøgning

En ansøgning om et midlertidigt dansk jagttegn skal indeholde:

  • Et gyldigt udenlandsk jagttegn.
  • Dokumentation for betaling for et udenlandsk jagttegn.
  • Fødselsdato.
  • Hvis riffeljagt, så dokumentation for tilladt riffeljagt i hjemlandet.
  • Hvis buejagt, så dokumentation for bestået buejagtprøve.
  • Adresse eller c/o adresse i Danmark under opholdet, som jagttegnet sendes til.

For riffeljagt

Hvis du ønsker at gå på riffeljagt i Danmark, skal du have en riffelpåtegning på dit midlertidige danske jagttegn. Det kræver, at ansøgningen indeholder en kopi af våbentilladelsen eller et europæisk våbenpas. Hvis du er fra Norge, er du forpligtet til at indsende dokumentation for, at du har bestået den årlige skydeprøve.

For buejagt

Hvis du ønsker at gå på buejagt i Danmark, skal du have en buejagtpåtegning på dit midlertidige danske jagttegn. Det er et krav, at du kan dokumentere, at du har tilladelse til at gå på buejagt i hjemlandet. Ansøgningen skal desuden indeholde dokumentation for, at du har bestået en buejagtprøve i hjemlandet, og at gyldighedsperioden ikke er udløbet.

For jagt med rovfugle

Hvis du ønsker at gå på jagt med rovfugle i Danmark, skal du have en rovfuglepåtegning på dit midlertidige danske jagttegn. Det kræver, at du kan dokumentere, at du opfylder reglerne om adgang til at udøve jagt ved brug af rovfugle i dit bopælsland. Det kræver endvidere, at ansøgningen indeholder dokumentation for, at rovfuglen har lovlig oprindelse i henhold til CITES-reglerne.