Indberetning af sprøjtejournal

Landmænd, skovbrugere, producenter af juletræer og pyntegrønt, som dyrker 10 ha eller derover skal hvert år indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler i SJI-systemet. Det samme gælder, hvis man er gartneri, frugtavler eller planteskole og har en årlig momspligtig omsætning på 50.000 kr. eller derover. Hvis man ikke anvender sprøjtemidler, så er man ikke pligtig til at oplyse om dette i SJI. Miljøstyrelsen samler disse oplysninger og bruger dem i Bekæmpelsesmiddelstatistikken.

Sådan indberetter du din sprøjtejournal

Når du indberetter din sprøjtejournal, foregår det på afgrødeniveau. Dvs. at du for hver afgrøde skal indberette:

  • Navn og registreringsnummer for det anvendte pesticid
  • Det samlede forbrug (kg/l)
  • Arealet i ha

Du skal logge på SJI-systemet med MitID Erhverv. Hvis du ikke allerede har dette, kan det bestilles her.

Mulighed for direkte kontrol af SJI fra 2022

Hidtil er jordbrugernes indberettede sprøjtejournal-data i Miljøstyrelsens SJI-system alene blevet brugt til indsamling af data til statistik, indberetning af denne statistik til EU-Kommissionen og som grundlag for udvælgelse af virksomheder til Landbrugsstyrelsens fysiske kontrolbesøg. Som noget nyt indfører Miljøstyrelsen fra planperioden 2020/2021 mulighed for, at oplysningerne kan anvendes til direkte kontrol af anvendelse af ulovlige sprøjtemidler.

Miljøstyrelsen vil for første gang oplyse om denne mulighed ved indberetninger i SJI-systemet for planperioden 2020/2021, det vil sige for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021, som har indberetningsfrist 31. marts 2022. Det bliver således efter 31. marts 2022 muligt for Miljøstyrelsen at håndhæve overtrædelser om brug af ulovlige sprøjtemidler alene på baggrund af indberetningen i SJI.

Spørgsmål og svar