Føring af sprøjtejournal

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal løbende føre sprøjtejournal. Dette gælder både for jordbrugserhvervet (inkl. skovbruget), golfbaner, kommunale medarbejdere, anlægsgartnere mv. Desuden skal nogle virksomheder årligt indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler per afgrøde.

Sådan fører du din sprøjtejournal

Der er indholdskrav til sprøjtejournalen men ingen formelle krav til, hvordan den føres. Den kan altså både føres på papir, elektronisk mv.

Download et eksempel på udformningen af en sprøjtejournal 

Vær opmærksom på, at sprøjtejournalen skal opbevares i tre år.

For nogle jordbrugere kan det være en fordel at føre journalen i det digitale indberetningssystem (SJI). Dette system bør kun bruges af jordbrugere - herunder gartnere og skovbrugere.

Dette system kan også bruges af professionelle brugere i kommuner, golfbaner, statslige myndigheder m.fl., men kun hvis de har dyrkede arealer (det vil sige landbrugsarealer, skov, gartneri-arealer) og dermed er pligtige til at indberette sin sprøjtejournal. I tillæg skal kommunerne indberette deres pesticidforbrug til Miljøstyrelsen en gang ca. hvert 3. år via en anden metode (spørgeskema), og da skal pesticidforbrug på veje, fortove mv. også indgå. Golfbaner skal indberette pesticidforbrug på selve golfbanen via IT-systemet GreenData.

Du skal logge på SJI-systemet med MitID Erhverv. Hvis du ikke allerede har dette, kan du bestille MitID Erhverv.

Spørgsmål og svar