Godkendte basisstoffer til plantebeskyttelse

EU's forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EF) Nr. 1107/2009 giver mulighed for, at såkaldte basisstoffer kan godkendes til brug i plantebeskyttelsesøjemed.

Hvad er et basisstof?

Et aktivstof kan godkendes som basisstof, hvis det er godkendt til brug i anden sammenhæng end plantebeskyttelse i EU, og hvis en ekspertvurdering i henhold til Plantebeskyttelsesforordningen viser, at stoffet har effekt i plantebeskyttelsessammenhæng samtidig med, at stoffet hverken har umiddelbare eller forsinkede skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet.

Specifikt nævnes, at et basisstof er et aktivstof, som:

a) ikke giver anledning til bekymring, og
b) ikke i sig selv kan forårsage hormonforstyrrende, neurotoksiske, eller immunotoksiske virkninger, og
c) ikke primært anvendes til plantebeskyttelse, men alligevel er brugbart til plantebeskyttelse, enten direkte eller i et produkt bestående af stoffet og et usammensat opløsningsmiddel, og
d) ikke er markedsført som plantebeskyttelsesmiddel.

Et godkendt basisstof må altså ikke markedsføres som et sprøjtemiddel eller omformuleres til dette formål og har således heller ikke databeskyttelse, men må bruges i hele EU som sprøjtemiddel uden yderligere godkendelse eller tidsbegrænsning.

Begrænsninger

Det er vigtigt at bemærke, at godkendelserne gives på en række vilkår fx i forhold til krav til renhed af basisstoffet, og at vurderingen er foretaget på basis af en veldefineret brug (fx doseringer, afgrøder og skadegørere). Disse vilkår er nævnt i optagelsesforordningerne og i review rapporterne for de enkelte basisstoffer. Det er derfor vigtigt, at man, som bruger, læser de respektive dokumenter grundigt, inden godkendte basisstoffer benyttes til plantebeskyttelse. Som information til brugerne har Miljøstyrelsen forfattet en brugsanvisning på dansk på basis af godkendelsesdokumenterne.

Ansvar

Det er derudover vigtigt at bemærke, at eftersom basisstoffer ikke markedsføres som sprøjtemidler, er der ikke produktansvar knyttet til denne brug. Det er derfor brugerens eget ansvar, hvis der fx kommer skader på afgrøden som følge af behandlingen med et basisstof. Det anbefales derfor, at basisstoffet afprøves på få planter, før hele afgrøden behandles.

Godkendte basisstoffer pr. 9. maj 2019:

Se det samlede ark over alle godkendte basisstoffers anvendelser her: Basisstoffer samlet anvendelsesskema

Nedenstående tabel giver et overblik over de godkendte basisstoffer, samt links til EU Pesticiddatabasen, dansk brugsanvisning og vurderingsrapport.

Klik på det engelske navn for nyeste information fra EU Pesticiddatabasen. 

Find mere information om de godkendte anvendelser i de enkelte review reports (RR)

Klik på Dansk brugsanvisning under det valgte basisstof for at åbne den danske brugsanvisning (åbner som PDF-fil i nyt vindue).

Basisstof

Afgrøde

Skadevolder

Bemærkninger

Agerpadderok (ekstrakt/tørret)

(Equisetum arvense L.)

Dansk brugsanvisning for Agerpadderok (Ver. 2.0)

Review report 2017 for Agerpadderok

 

Vigtigt: Må ikke forveksles
med kærpadderok
(Equisetum palustris L.)

Frugttræer, 

Æbler, Ferskner

(Friland)

Bladsvampe som skurv (Venturia inaequalis)

Meldug (Podosphaera leucotricha)

Ferskenblæresyge (Taphrina deformans)

Filtreret udtræk af agerpadderok (20 g/L) sprøjtes på bladene.
Udtræk bruges inden for 24 timer efter forberedelsen.

 

Se dansk brugsanvisning for fremstilling af udtræk.

Vindruer

(Friland)

Vinskimmel (Plasmopara viticola), meldug (Erysiphe necator)

Agurker

(Væksthus)

Meldug (Podosphaera xanthii), rodsygdomme som (Fusarium spp., Pythium spp.)

Filtreret udtræk af agerpadderok (20 g/L) sprøjtes på bladene.
Udtræk bruges inden for 24 timer efter forberedelsen.

Se dansk brugsanvisning for fremstilling af udtræk.

 

Eller

 

De overjordiske dele af agerpadderokplanten (90 g) opblandes i jorddækningsmateriale (1 L).
Må ikke anvendes på hele det dyrkede område.

Tomater

(Friland)

Kartoffelbladplet (Alternaria solani), Septoria-bladplet (Septoria lycopersici)

Jordbær, Hindbær

(Frilandog væksthus)

Gråskimmel/Ædelråd (Botrytis , Botrytis cinerea), meldug (Podosphaera aphanis),
jordbærrødmarv (Phytophthora fragariae) og andre svampe
som jordbærsortplet / jordbærsortråd Colletotrichum acutatum

Filtreret udtræk af agerpadderok (22,5 g/L) sprøjtes på bladene.
Udtræk bruges inden for 24 timer efter forberedelsen.

 

Se dansk brugsanvisning for fremstilling af udtræk.

Kartofler

(Friland og væksthus)

Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans), kartoffelbladplet
(Alternaria solani) og meldug (Erysiphe cichoracearum)

Prydtræer(tilhørende   slægten Prunus), Roser  (Rosa spp)

(Friland og væksthus)

Svampe-sygdomme f.eks. Rosenstråleplet, Marsonia spp., rosenrust, Phragmidium
mucronatum
, blæresyge, Monilinia, Oidium og meldug

De overjordiske dele af agerpadderokplanten (90 g) opblandes i jorddækningsmateriale (1 L).
Må ikke anvendes på hele det dyrkede område.

Brintoverilte (H2O2)

(Hydrogen peroxide)

Dansk brugsanvisning for Brintoverilte

Review report 2017 for Brintoverilte

 

 

Til desinfektion af beskæringsredskaber

(Væksthus)

Jordbakterier

Kartoffelbrun-bakteriose og tomatvisnesyge

(Ralstonia solanacerum)

Gråskimmel (Botrytis)

Ædelråd

(Botrytis cinerea)

Påfør opløsning før hver brug af redskab for at desinficere. Vent 30 sekunder efter vask.

 

Maks. 5 % opløsning (klar-til-brug)

Salat

(Friland og væksthus)

Bladpletter forårsaget af Brunbakteriose

(Xanthomonas campestris pv. Vitians)

Bejdsning af frø (dækkes af opløsning 5-15 min.) før såning

 

Maks. 5 % opløsning (klar-til-brug)

 

Haveblomster f.eks. frøkenhat 

(Friland og væksthus)

Svampesygdomme, Alternaria zinniaAlternaria alternataFusarium spp.

Chitosan

EU pesticid database

Link til review report Chitosan

Oliventræer Patogene svampe og bakterier 
Vindruer Patogene svampe og bakterier 
Græsser (Græsmarker, sportspladser og golfbaner) Patogene svampe og bakterier 

Prydplanter

 Patogene svampe og bakterier 
Frugt med
ikke-spiselig
skræl (fx banan, kiwi, mango og avocado)
 Patogene svampe og bakterier 
Frugt og bær Patogene svampe og bakterier 
Grønsager, krydderier og foderafgrøder Patogene svampe og bakterier 
Korn Patogene svampe og bakterier 
Kartofler (frøbehandling)  Patogene svampe og bakterier Se opskrift for frøbehandling i Appendix I (følg Link til Review Report 2022 engelsk)
Sukkerroer (frøbehandling) Patogene svampe og bakterier
Korn (frøbehandling)  Patogene svampe og bakterier

Chitosan-hydrochlorid

(Chitosan hydrochloride)

Dansk brugsanvisning for Chitosan-hydrochlorid

Review report 2014 for Chitosan-hydrochlorid

Frugter, bær, grøntsager,  korn, krydderier  og
afgrøder til dyrefoder 

(Friland og væksthus)

Patogene svampe og bakterier

Opløsning til biostimulering af afgrødens egne forsvarsmekanismer mod svampe- og bakterieangreb

Bejdsning af korn, kartofler og sukkerroer 

(Friland og væksthus)

Patogene svampe og bakterier

Bejdsning til biostimulering af afgrødens egne forsvarsmekanismer mod svampe- og bakterieangreb

Diammoniumphosphat

(Diammonium phosphate)

Dansk brugsanvisning for Diammoniumphosphat

Review report 2016 for Diammoniumphosphat

Frugtplantager inkl. citrustræer (Citrus spp.)

Kirsebærtræer

(Friland)

Middelhavsfrugtflue

 

Kirsebærflue

 

Diammonium-phosphat afgives i dampform fra egnede fluefælder.

Fluerne fanges i dertil egnede fælder. 1 fælde pr. træ, maks. 100 fælder pr. ha.
Maks. 1 L opløsning pr. fælde (koncentration 40 g/L dvs. 4 %)

Brugerne skal respektere vilkårene for brug samt sikkerhedsangivelserne, der står i produktets sikkerhedsdatablad,
som udleveres ved køb. Særligt skal brugerne anvende det foreskrevne sikkerhedsudstyr.

Oliventræer 

(Friland)

Olivenflue

Eddike f.eks. Husholdningseddike Klar

(Vinegar)

 Dansk brugsanvisning for Eddike

Review report 2018 for Eddike

Hvede (alm. hvede), Durumhvede, Spelt 

(Friland)

Svampesygdomme som hvedestinkbrand (Tilletia caries, T. foetida)

Bejdsning af frø lige før såning.

Maks. 10 % eddikesyre.

Byg 

(Friland)

Svampesygdomme som bygstribesyge (Pyrenophora graminea)

Grøntsager f.eks.    gulerødder, tomater, peberfrugter 

(Friland)

Svampesygdomme som Alternaria (Alternaria spp.)

Grøntsager f.eks. tomater, peberfrugter, kål

(Friland og væksthus)

Clavibacter michiganensis

Clavibacter michiganensis pv michiganensis

Pseudomonas syringae

pv. Tomato

Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria

Botrytis aclada

Til desinfektion af beskæringsredskaber
til  brug i f.eks. prydtræer, prydplanter

(Friland)

Se brugsanvisning eller anvendelsesskema
for oversigt over tilladte anvendelser

Jordbakterier

Svampesygdomme

Desinfektion af beskærings-redskaber.

Vent 30 sekunder før brug efter desinfektion

 

Maks. 5 % opløsning (klar-til-brug)

Medicinske urter, aromatiske urter og urter
til parfume

(Friland og væksthus)

Ukrudt

Fytotoksisk for planter, kan dræbe unge planter.

Behandling skal udskydes 24-48 timer eller mere efter regn

Fruktose (β-D-fructofuranose)

(Fructose)

Dansk brugsanvisning for Fruktose

Review report 2015 for Fruktose

Æbler 

(Friland)

 

Frugtviklere som æblevikler (Cydia pomonella)

Fruktosepulveret opløses i koldt vand lige inden brug.

Allium cepa (Kepaløg) ekstrakt

Kartofler

(Friland)

Tomater, Agurk

(Friland og væksthus)

Kartoffelbladplet (Alternaria solani), Phytophthora infestansBotrytis cinerea

 
Ko mælk

Druer, Sojabønner

(Friland)

Græskar, Gerbera,  Agurk  og Squash

(Væksthus)

 Handskefinger knive (væksthuse og indendørs)

Meldug og vira.Må ikke bruge af tilstedeværelsen af frugttræer.
L-cysteine

Alle afgrøder og skovbrug i tropiske egne

(Friland)

BladskæremyrerBruges mod myrer. Applikation på myrebo. Applikationen kan fornyes, hvis nødvendigt op til 3 gange.
Minimum/maximum antal bo per ha: 10-120

Lecithiner

(Lecithins)

Dansk brugsanvisning for Lecithiner

Review report 2018 for Lecithiner

 

Frugttræer, Æble, Ferskner

(Friland)

Meldug (Podosphaera leucotricha)

Ferskenblæresyge (Taphrina deformans)

Se dansk brugsanvisning for dosis.

Stikkelsbær 

(Friland)

 

Meldug (Microsphaera grossulariae)

Agurker

(Friland og væksthus)

 

Meldug (Podosphaera xanthii)

Salat 

(Friland og væksthus)

Kurvblomst-meldug (Erysiphe cichoracearum)

Vårsalat 

(Friland og væksthus)

Kurvblomst-meldug (Erysiphe polyphaga)

Tomater 

(Friland og væksthus)

Tomatskimmel (Phytophthora infestans)

Julesalat/endive 

(Friland og væksthus)

Alternaria cichorii

Prydplanter, især roser 

(Friland og væksthus)

Meldug og andre svampesygdomme

Vindruer

(Friland)

Vinskimmel (Plasmopara viticola)

Meldug (Erysiphe necator)

Jordbær, Hindbær 

(Friland og væksthus)

Meldug og andre svampesygdomme, f.eks. Podosphaera aphanis og
jordbær/hindbærrødmarv (Phytophthora fragariae)

Kartoffel 

(Friland og væksthus)

Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)

Leret trækul

(Clayed charcoal)

Dansk brugsanvisning for Leret trækul

Review report 2017 for Leret trækul

Vindruer

(Friland)

ESCA, forårsaget af en sammensætning af svampe inkl. Phaeoacremonium 
primært P. aleophilium (Pal)/Toninia minima og P. chlamydospora (Pch)

Ikke-støvende granulat af aktiveret kul / kønrøg / bentonit graves ned i jord maks. 1 gang hvert 3. år

Læsket kalk

(Calcium hydroxide)

Dansk brugsanvisning for Læsket kalk

Review report 2015 for Læsket kalk

Kernefrugter 

(Friland)

Nectria galligena (frugttrækræft)

Fordeling med spreder

Kerne- og stenfrugter 

(Friland)

Nectria galligena (frugttrækræft) og andre svampesygdomme

Fordeles med sprøjte eller med pensel direkte på beskæringssår eller gamle sår på stammen

Løgolie

(Onion oil)

Dansk brugsanvisning for Løgolie

Review report 2018 for Løgolie

Skærmblomstrede afgrøder (gulerødder,
knoldselleri, pastinak, persillerødder) 

(Friland)

Gulerodsflue (Psila rosae)

Kun til professionelle

 

Lugten af afgrøderne bliver skjult af løgolien, der fordamper fra dispenserne.

 

Se dansk brugsanvisning eller reviewreport for information om de to typer af dispensere.

Natron (NaHCO3)

(Sodium hydrogen carbonate)

Dansk brugsanvisning for Natron

Review report 2018 for Natron

Grøntsager,  Bær,  Prydplanter

(Friland og væksthus)

Meldug (Sphaerotheca spp., Oidium spp.)

Natron i vandig opløsning. Forskellige afgrøder har forskellig sensitivitet. Afprøv koncentration på mindre
område for fytotoksiske effekter inden omfattende anvendelse.

 

Se dosis i brugsanvisning.

Vindruer

(Friland)

Vinmeldug (Uncinula necator)

Natron opløst i vand. Volumen og dosering varierer alt efter plantestørrelse.
Koncentrationer højere end 1-2 % kan være skadelig for planter.

Æbler

(Friland)

Æbleskurv (Venturia inaequalis)

Appelsiner, kirsebær,
æbler, papaya

(Friland og indendørs opbevaring)

Opbevaringssygdomme såsom blå-skimmel (Penicillium italicum)
og grøn-skimmel (Penicillium digitatum)

Natron opløst i vand til bekæmpelse af svampesygdomme, der kan forekomme ved indendørs opbevaring af frugt.

Doseringer på 1-4 % er testet

Potteplanter

(Væksthus)

Grønt løv samt frugtlegemer af levermosser som alm. månemos (Lunularia cruciata)

Natron-pulver anvendes efter fremkomst af skadevolder.

Fytotoksicitet for denne brug er ikke testet; det anbefales at teste det på et lille antal planter inden omfattende anvendelse.

Nælde (ekstrakt)

Urtica dioica

Urtica urens

(Urtica spp.)

Dansk brugsanvisning for Nælde

Review report 2017 for Nælde

 

Frugttræer, Æbler,
Blommer, Ferskener,

Ribs, Valnødder, Kirsebær

(Friland)

Ferskenbladus, rosenbladlus, blodlus, ribsbladlus, Callaphis juglandis, kirsebærbladlus

Nælde-ekstrakt sprøjtes direkte på blade, skud eller bladlus.

Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.

Bønner, f.eks. haricot vert 

(Friland)

Bedebladlus

Kartoffel 

(Friland)

Ferskenbladlus

Nælde-ekstrakt sprøjtes direkte på blade, skud eller bladlus.

Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.

Bladgrøntsager (salat, kål) 

(Friland)

Bladlus, fx kålbladlus, salatbladlus

Hyldetræ 

(Friland)

Aphis sambud

Roser 

(Friland)

Stor rosenbladlus

Spiræa 

(Friland)

Mørk spiræabladlus

Korsblomstrede afgrøder
(kål, rapsfrø, radiser) 

(Friland)

Stor gulstribet jordloppe

Kålmøl

Nælde-ekstrakt sprøjtes på bladene.

Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.

Æbler, Pærer 

(Friland)

Æblevikler

Bønner, f.eks. haricot vert 

(Friland)

Væksthusspindemide

Vindruer 

(Friland)

Væksthusspindemide

Rødt spind

Korsblomstrede afgrøder (sennepsfamilien, radiser) 

(Friland)

Alternaria sp. (svampesygdomme)

Græskarfamilien (agurk) 

(Friland)

Meldug (Sphaerotheca fuligineaAlternaria alternata f. sp. cucurbitae)

Frugttræer (æbler,
blommer,
ferskener, fuglekirsebær) 

(Friland)

Bladpletsyge (Alternaria alternata), Grå monilia,  ædelråd, løbenål

Nælde-ekstrakt sprøjtes på blade og frugter. Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.

Vindrue 

(Friland)

Vinskimmel (Plasmopara viticola)

Nælde-ekstrakt sprøjtes på bladene. Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.

Kartoffel 

(Friland)

Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)

Pilebark (ekstrakt)

(Salix spp. cortex)

Dansk brugsanvisning for Pilebark

Review report 2015 for Pilebark

Frugttræer, Fersken

(Friland)

Bladsvampe som ferksenblæresyge (Taphrina deformans)

Ekstrakt af pilebark; skal senest anvendes 24 timer efter fremstilling. Kan ikke anvendes
ved høje temperaturer. Kan bruges i perioder med regn.

 

Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.

Æbler 

(Friland)

Bladsvampe som skurv (Venturia inaequalis)

Meldug (Podosphaera leucotricha)

Vindruer 

(Friland)

Bladskimmel (Plasmopara viticola)

Meldug (Erysiphe necator)

Salt (natriumchlorid)

(Sodium chloride)

Dansk brugsanvisning for Salt

Review report 2017 for Salt

Vindruer 

(Friland)

Meldug (Erysiphe necator)

Vinvikler (Lobesia botrana)

Bladsprøjtning. Det anbefales at sprøjte ved lav volumen for at undgå spild, og
kun i nødstilfælde (helst ikke hvert år).

Maks. 6 kg salt pr. ha pr. år.

Svampe, f.eks.  champignoner

(Væksthus)

Sygdomme på svampe, f.eks. Cladobotryum sp., LecanicilliumMycogone perniciosa

Spredning af salt med hånd eller håndskovl ved berørte afgrøder, tidligst 16 dage efter væksten er begyndt

Sennepsfrøpulver

Pulver af gul sennepsfrø
(Brassica alba), bladsennepsfrø
(Brassica juncea) samt sort
sennepsfrø (Brassica nigra)

(Mustard seeds powder)

Dansk brugsanvisning for Sennepsfrøpulver

Review report 2017 for Sennepsfrøpulver

Må ikke forveksles med sennepspulver

Hvede (Triticum vulgare,    T. aestivum), 
Durum (T. durum), Spelt (T. spelta)

(Friland)

Svampesygdomme som hvedestinkbrand (Tilletia caries, T. foetida)

Bejdsning af frø inden såning.

 

Se brugsanvisning for fremstilling af opslemning.

Solsikkeolie

(Sunflower oil)

Dansk brugsanvisning for Solsikkeolie

Review report 2016 for Solsikkeolie

Tomater 

(Friland)

Tomatmeldug (Oidium neolycopersici)

Bladsprøjtning

 

Bør ikke anvendes i blomstrende afgrøder.

Sukrose (sukkervand)

(Sucrose)

Dansk brugsanvisning for Sukrose

Review report 2014 for Sukrose

Æbler 

(Friland)

Borende insekter, f.eks. æblevikler

Til biostimulering af afgrødens egne forsvarsmekanismer. Bladsprøjtning tidlig morgen inden kl. 9.

Opløsning laves med koldt vand lige inden brug.

Se dansk brugsanvisning.

Sukkermajs 

(Friland)

Majsborer/majshalvmøl

Talkum E553b

(Talc E553b)

Dansk brugsanvisning for Talkum

Review report 2018 for Talkum

Frugttræer, f.eks. æbler, pærer, oliven 

(Friland)

Insekter og spindemider, f.eks. Pærebladlopper 
Cacopsylla pyri, Suzukii-fluer Drosophila suzukii, Frugttræsspindemider Panonychus ulmi

Bladsprøjtning.

Opløsning laves i vand lige inden brug. Skal omrøres.

Virker som fysisk barriere og afskrækkende for insekter.

Frugttræer, f.eks. æbler 

(Friland)

Mod bladsvampe, f.eks. æbleskurv (Venturia inaequalis) meldug (Erysiphe necator)

Bladsprøjtning.

Opløsning laves i vand lige inden brug. Skal omrøres.

 

Vindruer 

(Friland)

Valle

(Whey)

Dansk brugsanvisning for Valle

Review report 2016 for Valle

Agurker, Courgetter

(væksthus)

Meldug

Valle bør anvendes hurtigt efter opsamling og bør ikke opbevares i metalbeholdere.

Må ikke anvendes hvis der er planter i væksthuset i et vækststadium over BBCH 49, dvs. før blomstring.

Øl

(Beer)

Dansk brugsanvisning for Øl

Review report 2017 for Øl

Alle spiselige og  ikke-spiselige afgrøder 

(Friland)

Snegle med og uden hus

Øl bruges ufortyndet som lokkemiddel i særlige tildækkede sneglefælder. Maks. 1 fælde pr. m2.