Alternative sprøjtemidler

En lang række sprøjtemidler udgør en relativ lille belastning på miljø og sundhed. De betegnes som alternative sprøjtemidler. Der kan være tale om mikrobiologiske midler eller såkaldte basis-stoffer.