Mikrobiologiske Pesticidmidler

Mikrobiologiske pesticidmidler er midler baseret på mikroorganismer, f.eks. svampe, bakterier eller virus.

Anvendelse af mikrobiologiske pesticidmidler

Mikrobiologiske pesticidmidler må anvendes både i økologisk og konventionelt jordbrug. De fleste midler anvendes til at bekæmpe svampesygdomme og skadedyr i grøntsager, prydplanter, og frugt. Enkelte midler bruges til at forebygge svampesygdomme i skovbrug, eller som bejdsemiddel på korn.

I nogle tilfælde udnyttes den naturlige konkurrence mellem mikroorganismerne, f.eks. kan nogle svampe udkonkurrerer andre skadegørende svampe på afgrøderne. I andre tilfælde udnyttes mikroorganismers specifikke sygdomsfremkaldende egenskaber hos skadedyrene, f.eks. kan særlige bakterier, svampe og virus stammer bekæmpe specifikke skadegørende insektarter.

Godkendelse af mikrobiologiske pesticidmidler

Hvis du som ansøger ønsker godkendelse til markedsføring af et mikrobiologisk pesticidmiddel, gælder de samme ansøgningsformer. Mikrobiologiske pesticidmidler er omfattet af Pesticidforordningen (EU) Nr 1107/2009, ligesom de kemiske pesticidmidler og skal derfor godkendes af Miljøstyrelsen inden de må sælges og anvendes i Danmark, dog er datakravene og gebyrerne forskellige, se Gebyrer. Datakravene og danske vurderingsrammer er beskrevet i "Evaluation Manual for Microbial Plant Protection Products". 

Godkendte mikrobiologiske pesticidmidler

Oplysninger om godkendte mikrobiologiske pesticidmidler i Danmark kan findes i Bekæmpelsesmiddeldatabasen (BMD). For mere information om Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase

Nedenfor ses listen over godkendte mikrobiologiske pesticider. Listen er senest opdateret den 24. oktober 2021. De anførte midler var denne dato tilladte at anvende. Du skal som bruger altid sikre dig, at midlet fortsat er tilladt at anvende og opbevare. Det kan du gøre ved at slå midlet op i Bekæmpelsesmiddeldatabasen via linket ovenfor. Listen her vil blive opdateret min. en gang årligt.

Produktgruppe

Produktnavn

Reg. nr.

Aktive mikroorganisme

Insektmidler

Botanigard WP

784-1

Beauveria bassiana GHA

Capex

748-1

Adoxophyes orana Granulovirus (AoGV) BV-0001

DiPel DF

526-13

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351

Gnatrol SC

526-14

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis AM65-52

Madex

404-7

Cydia pomonella granulosis virus (CpGV)

Madex Top

404-11

Cydia pomonella granulosis virus (CpGV)

MET52 Granular

681-1

Metarhizium anisopliae var. anisopliae F52

MET52 OD

681-2

Metarhizium anisopliae var. anisopliae F52

Mycotal

677-1

Akanthomyces muscarius Ve6

Naturalis

699-2

Beauveria bassiana ATCC 74040

Turex WG

738-1

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91

Turex WP

738-2

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91

Nematicider

Flocter WP5

18-606

Bacillus firmus I-1582

Votivo

19-239

Bacillus firmus I-1582

Elicitorer

V10

921-1

Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1; Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1

Svampemidler

Amylo-X WG

935-1

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747

Asperello

1038-1

Trichoderma asperellum T34

Cedomon

590-1

Pseudomonas chlororaphis MA342

Cerall

590-2

Pseudomonas chlororaphis MA342

LALSTOP CONTANS WG

880-15

Coniothyrium minitans CON/M/91-08

Dutch Trig

863-1

Verticillium albo-atrum WCS850

Harmonix Turf Defense

18-656

Bacillus amyloliquefaciens QST 713

Integral Pro

19-230

Bacillus amyloliquefaciens MBI 600

LALSTOP G46 WG

880-9

Clonostachys rosea J1446

Mycostop WP

880-3

Streptomyces K61

Polygandron STP

951-2

Pythium oligandrum M1

Polygandron TPP

951-3

Pythium oligandrum M1

Polygandron WP

951-1

Pythium oligandrum M1

Polyversum

951-4

Pythium oligandrum M1

Prestop Mix WP

880-2

Clonostachys rosea J1446

Prestop WP

880-4

Clonostachys rosea J1446

Rotstop SC(L)

880-7

Phlebiopsis gigantea VRA 1835

Serenade ASO

18-581

Bacillus amyloliquefaciens QST 713

Trianum-G

677-2

Trichoderma harzianum T-22

Trianum-P

677-3

Trichoderma harzianum T-22

Turf S+

880-5

Streptomyces K61