Brug af pesticider mod ukrudt på græsplæner

Der gælder særlige regler for brug af pesticider på græsplæner. Hvis der på etiketten af et pesticid fremgår, at det er godkendt til anvendelse på græs eller græsarealer, er midlet godkendt til landbrugsmæssige formål. Hvis der derimod er anført, at det er godkendt til græsplæner eller rekreative græsarealer, er der tale om pesticider, der må bruges på plæner, hvor der kan færdes både små børn og voksne.

Miljøstyrelsen har sammenfattet information om pesticider, som per 17. maj 2023 er godkendt til ukrudtsbekæmpelse på græsplæner eller rekreative græsarealer uden offentlig adgang. Listen af midler kan løbende blive ændret i takt med, at Miljøstyrelsen modtager og behandler yderligere ansøgninger.

Nedenfor kan man læse om reglerne for brug af pesticider mod ukrudt på forskellige typer græsplæner.

Tjek om pesticidet er godkendt i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase

Miljøstyrelsen afholdte den 8. maj 2023 et informationsmøde rettet mod anlægsgartnere og andre der bruger pesticider godkendt til professionel anvendelse i private haver. Du kan via linket her læse nyhed om mødet og se den præsentation, der blev givet på mødet samt afledte spørgsmål-svar.