Brug af professionelle pesticider i private haver

Miljøstyrelsen afholdt den 8. maj 2023 et informationsmøde rettet mod anlægsgartnere og andre, der i private haver bruger pesticider godkendt til professionel anvendelse. Formålet var at præcisere både gældende regler på området og nye regler, der træder i kraft fra 1. jan. 2024.

Der var stor tilslutning til et møde afholdt af Miljøstyrelsen om regler for brug af pesticider og algebekæmpelsesmidler i private haver. En lang række virksomheder deltog enten fysisk eller virtuelt i mødet.

Miljøstyrelsen udsender nu link til præsentationen fra mødet og et bilag med spørgsmål-svar fra mødet. Hermed får alle i branchen lejlighed til at se den præsentation, der blev givet på mødet, og få svar på de mange spørgsmål, der blev stillet. 

Private haveejeres brug af pesticider

Private haveejere har mulighed for at bruge pesticider i deres have, hvis de er godkendt til ikke-professionel anvendelse. På Miljøstyrelsens hjemmeside her  kan man se hvilke pesticider, der er godkendt til anvendelse af ikke-professionelle brugere. Der er også en række tips til, hvad man kan gøre for at undgå brug af pesticider.

Professionelle sprøjteføreres brug af pesticider i private haver

Miljøstyrelsen erfarer, at der imidlertid er en øget interesse hos private haveejere til at benytte professionelle anlægsgartnere og tilsvarende virksomheder til løbende pleje af græsplæner og andre dele af haven, som flisegange og terrasser. Miljøstyrelsen har stort fokus på dette og inviterede derfor branchen til et møde den 8. maj 2023 for at medvirke til, at anlægsgartnere mv. kender reglerne på området.

Der var på dagen særligt fokus på følgende emner:

  • Pesticider der må bruges på græsplæner i private haver og på græsplæner med offentlig adgang
  • Pesticider der må bruges på befæstede og stærkt permeable arealer
  • Algebekæmpelsesmidler (biocider) der må bruges på fliser og tage
  • Regler om at føre sprøjtejournal over pesticidforbrug
  • Krav om uddannelse og MAB-autorisation for professionelle brugere af pesticider
  • Regler om korrekt opbevaring af pesticider
  • Kontrol med overholdelse af reglerne. 

Præsentation og spørgsmål-svar

Du kan finde præsentationen givet på mødet via linket her.

Du kan læse de spørgsmål, der blev fremført i forbindelse med mødet, og Miljøstyrelsens svar via linket her.

Yderligere oplysninger:

Er der spørgsmål kan de rettes til:

Funktionsleder Vibeke Møller vm@mst.dk eller

Funktionsleder Anita Fjelsted: anfje@mst.dk