Kend din rolle og dit ansvar

Afhængig af, hvor du køber dit blæk og hvordan du håndterer det, så kan du have forskellige forpligtigelser og roller i leverandørkæden. Du er producent, når du fremstiller blæk som enkeltperson eller virksomhed og er etableret i EU.

Når du køber blæk fra ikke EU-lande, så er du importør, men hvis derimod køber blækket fra EU-lande, så er du downstream-bruger og/eller professionel slutbruger .  

Hvis du ikke selv bruger blækket, men opbevarer og sælger det videre inden for EU (også med dit eget varemærke) – uden at ændre dets kemiske sammensætning, så er du distributør.

Hvem har ansvar for lovgivningen

Der er flere myndigheder på tatoveringsområdet. Her får du som tatovør et overblik over tatoveringsloven og de myndigheder, som fastsætter reglerne for blandt andet hygiejnekursus, tatoveringsfarver med videre.

Tatoveringsloven er Sundheds- og Ældreministeriets ressortområde 

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at kemikalielovgivningen er overholdt for tatoveringsfarverne

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder regler om infektionshygiejne for tatoveringsstederne og fastsætter regler for informationsmateriale til forbrugerne

Statens Serum Institut fastsætter regler om hygiejnekursus for tatovører

Sikkerhedsstyrelsen står for registrering af tatoveringssteder og fører tilsyn med tatoveringsstederne. Det er også Sikkerhedsstyrelsen, som fører tilsyn med om tatoveringsstederne udleverer informationsmaterialet. 

Think before you ink er en forbruger-informationsside fra Miljøstyrelsen