Aktuelle høringer

Inden der træffes afgørelse om tilladelse til indvinding eller efterforskning efter råstoffer på havet sendes ansøgningerne i høring.

Råstofindvindingsansøgninger sendes i høring hos høringsparter. Høringsmaterialet kan ses på styrelsens hjemmeside under annonceringer i høringsperioden.

Råstofefterforskningsansøgninger sendes i høring hos myndigheder, som kan have interesse i sagen. 

Afgørelser om tilladelse til efterforskning og indvinding annonceres ligeledes på styrelsens hjemmeside. 

Link til annonceringssiden