Aktuelle høringer

Inden der træffes afgørelse om tilladelse til indvinding eller efterforskning efter råstoffer på havet sendes ansøgningerne i høring.

Råstofindvindingsansøgninger sendes i høring hos høringsparter. Høringsmaterialet kan ses på styrelsens hjemmeside under annonceringer i høringsperioden.

Råstofefterforskningsansøgninger sendes i høring hos myndigheder, som kan have interesse i sagen. 

Afgørelser om tilladelse til efterforskning og indvinding annonceres ligeledes på styrelsens hjemmeside. 

Gå til annonceringssiden

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Har du spørgsmål til råstofindvinding på havet, så kontakt Miljøstyrelsens råstofteam på Obfuscated Email.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.