Aktuelle høringer

Råstofindvindingsansøgninger sendes i høring hos høringsparter. Høringsmaterialet kan ses på styrelsens hjemmeside under annonceringer i høringsperioden.

Råstofefterforskningsansøgninger sendes i høring hos myndigheder, som kan have interesse i sagen. Afgørelser om tilladelse til efterforskning annonceres på styrelsens hjemmeside. 

Link til annonceringssiden