Klapning og nyttiggørelse

Bortskaffelse af opgravet havbundsmateriale

Seneste klaptilladelser + nyttiggørelsestilladelser

Alle klaptilladelser annonceres. Nyttiggørelsestilladelser over 50.000 m3 annonceres.

Gå til Hvad er klapning og hvordan søger du om tilladelse?

Hvad er klapning og hvordan søger du om tilladelse?

Oprensninger og uddybning af Danmarks hundredevis af havne og sejlrender er en nødvendig foranstaltning for søtransporten og for driften af havnene. Det overskydende havbundsmateriale efter sådanne aktiviteter kan enten genplaceres kystnært, nyttiggøres eller klappes, al afhængig af forureningsgraden. 

Lovgivning

Læs mere om genplacering af havbundsmaterialer (bypass, nyttiggørelse og klapning) i Bekendtgørelse nr 516

Klaptilladelser meddeles i medfør af Havmiljøloven

Nyttiggørelsestilladelser meddeles i medfør af Råstofloven

Annonceringer om klaptilladelser på mail

Tidligere annonceringer

Annonceringer af klaptilladelser fra før 1. juli 2016 kan søges frem via

Naturstyrelsens hjemmeside