Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Klapning

Bortskaffelse af materiale opgravet i havne og sejlrender på en egnet plads på havet

Lovgivning

Læs mere om klapning i Havmiljøloven

Læs om bypass og nyttiggørelse i bekendtgørelsen

Annonceringer om klaptilladelser på mail

Tidligere annonceringer

Annonceringer af klaptilladelser fra før 1. juli 2016 kan ses på

Naturstyrelsens hjemmeside