Klapning

Bortskaffelse af materiale opgravet i havne og sejlrender på en egnet plads på havet

Lovgivning

Læs mere om klapning i Havmiljøloven

Læs om bypass og nyttiggørelse i bekendtgørelsen

Annonceringer om klaptilladelser på mail

Tidligere annonceringer

Annonceringer af klaptilladelser fra før 1. juli 2016 kan ses på

Naturstyrelsens hjemmeside