Ansøgning om tilladelse til genplacering af havbundsmaterialer

Genplacering af opgravet havbundsmateriale kræver en tilladelse fra Miljøstyrelsen. Hvis der er brug for at genplacere opgravet havbundsmateriale, skal der derfor sendes en ansøgning til Miljøstyrelsen.

Dette gælder for følgende typer genplacering:

  • Bypass
  • Nyttiggørelse på havet
  • Nyttiggørelse på land
  • Klapning

Digital ansøgningsportal

Klik her under for at ansøge om tilladelse til genplacering af havbundsmaterialer via Miljøstyrelsens digitale ansøgningsportal:

OBS! Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket 9 måneder. De 9 måneder tæller fra den dag hvor sagen er fuldt oplyst. 

Du skal bruge NemID for at logge på.

Klik her under, hvis du vil vide mere om NemID til virksomhed: