Spørgsmål og svar

Hvad er klapning?

Bortskaffelse af det materiale, der opgraves fra havne og sejlrender, ved dumpning på en egnet plads på havet.

Læs mere i Havmiljøloven på retsinformation